Inligting

4.3: Digtheid-beperkte groei - Biologie

4.3: Digtheid-beperkte groei - Biologie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Wat van buite die omvang van die ortologistiese model? Dink aan dieselfde Swartoog Susans, nie net naby genoeg dat bestuiwers vlot van die een na die ander kan waai nie, maar ook oorvol sodat hulle mekaar begin skadu, en hul wortels begin meeding om water en voedingstowwe. Wat is 'n geskikte model hiervoor?

Die groeitempo sal weer afhang van die aantal plante, maar nou sal meer plante verminder die groeikoers. Dit beteken net 'n minus teken aan s.

(frac{1}{N}, frac{∆N}{∆t}, =,r,+,sN), s <0

Weereens, r is die aantal nageslag wat elkeen sal voortbring as hy alleen in die wêreld is, maar saam s negatief, s is die getal wat elke plant sal wees nie in staat is om te produseer nie vir elke bykomende plant wat in sy omgewing verskyn.

Gestel ons het r = 1 en s = −1/1000, en ons begin met drie plante, dus N (0) = 3. Hier is die kode, met die nuwe negatief s in rooi.

r=1; s=-0,001; dt=1; t=0; N=3; druk(N);

terwyl(t<=20)

{ dN=(r+s*N)*N*dt; N=N+dN; t=t+dt; druk(N); }

Nou, omdat s negatief is, sal die groeikoers (frac{1}{N}, frac{∆N}{∆t}) daal soos die bevolking toeneem, so jy kan vermoed dat die koers uiteindelik sal bereik nul en die bevolking sal afplat. Trouens, dit vlak af na 1000.

Figuur (PageIndex{1}) Logistiese groei (groen) het gekontrasteer met ortologistiese groei (rooi) en eksponensiële groei (blou).

Die waarde waarteen dit afplat word 'n "ewewig" genoem, 'n waarde waar die dinamiese stelsel stil raak en ophou verander. In die geval van die logistieke vergelyking word dit ook die "dravermoë" genoem, 'n vlak waarop die omgewing geen groter bevolking kan "dra" nie.

Maar hoekom 1000? Watter waarde van (frac{1}{N}, frac{∆N}{∆t}) sal die populasie laat afplat? Wanneer ∆N is 0, dit beteken "die verandering in N is nul.” En dit beteken dat N ophou groei. En wanneer ∆N nul is, is die hele term aan die linkerkant nul en gaan algebra soos volg voort.

(frac{1}{N}, frac{∆N}{∆t},=,r,+,sN)

(0,=,r,+,sN)

(-sN,=,r)

(N,=frac{-r}{s})

Die drakrag is dus −r/s. In Figuur 4.3 is −r/s = −1/(−0.001) = 1000. Presies waar dit beland het!

Dit is die gevierde "logistiese vergelyking", gepubliseer in 1838 deur Pierre Verhulst. Dit word algemeen geskryf

(frac{∆N}{∆t},=,rN(1,-frac{N}{K}))

Let op dat wanneer N is gelyk aan K, word die faktor tussen hakies aan die regterkant 1 − N/N = 1−1 = 0, dus die hele groeiterm ∆N /∆t word nul en die bevolking hou op groei. Dus K is drakrag, en daarom K = −r /s.

As 'n oefening wil jy dalk 'n plaasvervanger hê −r /s vir K in die vergelyking hierbo, vereenvoudig dan en kyk of jy die r + sN formulering.


Speel biologie 'n rol in geslagsontwikkeling en -gedrag?

Biologie beïnvloed wel geslagsontwikkeling.

Sommige verskille tussen tipiese seuns en meisies kan byvoorbeeld verklaar word deur die effek van gene op geslagschromosome, en deur die vlakke van geslagshormone en die effek daarvan op die brein tydens vroeë ontwikkeling (bv. prenatale blootstelling aan hoë vlakke van manlik-tipiese hormone). Hormonale veranderinge gaan voort tot in puberteit en volwassenheid.

Sosialisering kan egter ook 'n rol speel deur biologiese invloede te versterk of teen te werk. Byvoorbeeld, meisies wat voor geboorte aan hoër vlakke van manlike hormone blootgestel is, stel meer belang in "seun"-aktiwiteite, maar sosialisering kan hulle dwing om op 'n manier op te tree wat meer tipies "meisiesagtig" is.


AQA Opsporing en identifikasie van plantsiektes. 4.3.3.1

pptx, 4,27 MB docx, 201,04 KB docx, 142,78 KB

Dit bevat al die nodige inligting, passing, PPQ's met antwoorde en hulpmiddels.

Resensies

Jou gradering word vereis om jou geluk te weerspieël.

Dit is goed om terugvoer te gee.

Iets het verkeerd geloop. Probeer asseblief later weer.

Ed11ame

Leë antwoord maak nie sin vir die eindgebruiker nie

Muzpen

Dankie dat jy hierdie wonderlike hulpbronne deel!

Leë antwoord maak nie sin vir die eindgebruiker nie

Sj531

Dankie dat jy dit gratis deel. Groot hulpbronne.

Leë antwoord maak nie sin vir die eindgebruiker nie

Tyd68

Doen die werk briljant - dankie dat jy nie laai nie - word 'n rariteit

Leë antwoord maak nie sin vir die eindgebruiker nie

Viviwats

Leë antwoord maak nie sin vir die eindgebruiker nie

Rapporteer hierdie hulpbron om ons te laat weet as dit ons bepalings en voorwaardes oortree.
Ons kliëntediensspan sal jou verslag hersien en sal kontak maak.


Molekulêre basis van funksie

Klassieke werk deur Hodgkin en Huxley [1] het die drie sleutelkenmerke van natriumkanale omskryf: spanningsafhanklike aktivering, vinnige inaktivering en selektiewe ioongeleiding. Om op hierdie grondslag te bou, het meer onlangse struktuurfunksiestudies wat molekulêre, biochemiese en elektrofisiologiese tegnieke gebruik het, ons 'n goeie begrip gegee van die molekulêre basis van natriumkanaalfunksie. Kritiek hiervoor was die neurotoksiene tetrodotoksien en saxitoksien, waarvan die porieblokkerende eienskappe ontgin is om die natriumkanaalproteïene te suiwer en om die aminosuurreste wat betrokke is in die buitenste porie en in die selektiwiteitsfilter te openbaar. Die buitenste porie word gevorm deur die herintredende lusse tussen transmembraansegmente S5 en S6 van elke domein. Twee belangrike aminosure in analoog posisies in al vier domeine word vermoedelik die negatief gelaaide buitenste en binneste ringe vorm wat dien as 'n reseptorplek vir porieblokkeerders en die selektiwiteitsfilter (Figuur 1a). Mutasies van hierdie residue het beduidende effekte op die binding van tetrodotoksien en saxitoksien [20], en het ook merkbare effekte op die selektiwiteit van deurdringing van organiese en anorganiese monovalente katione deur die natriumkanaal [21, 22]. Die mees oortuigende bewyse kom uit 'n studie deur Heinemann et al. [23], wat 'n kalsium-selektiewe natriumkanaal geproduseer het deur die binneringreste (DEKA in die enkelletter-aminosuurkode) te muteer na hul eweknieë in kalsiumkanale (EEEE).

Soos die geval is vir ander spanningsgehekte ioonkanale, is die spanningsafhanklikheid van aktivering van natriumkanale afgelei van die uitwaartse beweging van gelaaide residue as gevolg van 'n veranderde elektriese veld oor die membraan [1]. Die S4-segmente van elke homoloë domein dien as die spanningsensors vir aktivering. Hulle is saamgestel uit herhaalde motiewe van een positief gelaaide oorblyfsel gevolg deur twee hidrofobiese residue, wat moontlik 'n heliese rangskikking van positiewe ladings deur die membraan skep. By depolarisasie begin die uitwaartse beweging van die S4-helikse en hul gelyktydige rotasie 'n konformasieverandering wat die natriumkanaalporie oopmaak. Hierdie 'glyheliks' [24] of 'heliese skroef' [25] model word deur sterk bewyse [3] ondersteun. Byvoorbeeld, neutralisering van die sleutel positief gelaaide oorblyfsels in S4 verminder die spanningsafhanklikheid van hek [26] merkbaar. Die uitwaartse poortbeweging van die S4-segmente is ook direk opgespoor deur die feit dat, wanneer sommige oorblyfsels in hierdie helikse met sisteïene vervang word, ekstrasellulêre sulfhidrielreagense slegs met hulle reageer na kanaalaktivering [27-29].

Inaktivering van die natriumkanaal is 'n kritieke proses wat binne millisekondes van kanaalopening plaasvind. In die algemeen aanvaarde model van hierdie proses, dien die hoogs bewaarde intrasellulêre lus wat domeine III en IV verbind as 'n inaktiveringshek, baie soos 'n skarnierdeksel, wat aan die intrasellulêre porie van die kanaal bind om dit te inaktiveer (Figuur 2a). Intrasellulêre perfusie van proteases [30] of intrasellulêre toediening van teenliggaampies wat hierdie lus herken, maar nie teenliggaampies teen ander intrasellulêre strukture nie [31], verhoed vinnige inaktivering. Die 'grendel' van die inaktiveringshek word gevorm deur drie sleutel hidrofobiese residue (IFM Figuur 2), en peptiede wat hierdie motief bevat, kan inaktivering herstel na natriumkanale wat 'n gemuteerde inaktiveringshek het [32]. Mutasies van die sleutelfenielalanienresidu (Phe1489) na verskeie hidrofiele residue benadeel inaktivering in verskillende mate. Verder, as dit vervang word met 'n sisteïenresidu, word kovalente modifikasie van die sisteïen voorkom wanneer die inaktiveringshek gesluit is [33]. Strukturele bepaling en KMR-analise van die kerngedeelte van die inaktiveringshek openbaar 'n rigiede α-helikale struktuur omring deur die IFM-motief [4] (Figuur 2b). In hierdie struktuur wys die syketting van Phe1489 weg van die kern van die peptied op dieselfde gesig as 'n nabygeleë threonien (Thr1491), nog 'n kritieke oorblyfsel vir inaktivering [33]. In teenstelling met die kort IFM-motief wat die inaktiveringshek vorm, kan die reseptor vir die inaktiveringshek op die liggaam van die kanaal uit veelvuldige hidrofobiese residue naby die intrasellulêre mond van die porie saamgestel word. Skandering mutagenese eksperimente impliseer hidrofobiese residue in intrasellulêre lusse S4-S5 van domeine III en IV, sowel as die intrasellulêre einde van die S6 transmembraan segmente van hierdie domeine, as komponente van die inaktivering hek reseptor [3].

Die opwindende ontdekking van 'n bakteriële natriumkanaal (NaChBac Figuur 1c), bestaande uit 'n enkele domein van ses transmembraan α-helikale segmente [10], bied potensieel nuwe hulpmiddels vir die studie van die natriumkanaal struktuur-funksie verhoudings. Die NaChBac-kanaal vorm blykbaar 'n homotetramer wat 'n funksionele spanning-gehekte natriumkanaal is. Dit het 'n 100 keer stadiger tempo van inaktivering as die Nav kanale (omdat dit geen ekwivalent van die inaktiveringshek het nie). Verder blyk sy natriumselektiwiteitsfilter simmetries te wees, gevorm deur vier glutamaatresidue in sleutelposisies in al vier porielusse, wat soos dié van die Ca 2+ kanaal lyk. Hierdie bakteriële natriumkanaal sal 'n eenvoudiger raamwerk as die soogdierkanale vir mutagenese-eksperimente verskaf om hipoteses te toets aangaande die struktuur en funksie van spanningsbeheerde natriumkanale. Daarbenewens kan die klein grootte van die kanaal dit makliker maak om kristalstruktuur-inligting te bekom, soos die geval was vir die porie-gebied van die bakteriese kaliumkanaal (KcsA) [5].


Tumor Immunologie en Immunoterapie – Molekulêre Metodes

Leepakshi Khurana,. Georgios Pantouris, in Methods in Enzymology, 2019

2.2.4 Proteïenooruitdrukking in soogdierselle (bv. HEK293F-selle)

Proteïenuitdrukking in soogdierselle word al hoe meer die keusestelsel vir die bestudering van proteïene, aangesien dit proteïenvou en glikosileringspatrone verseker soos dié wat fisiologies gevind word. Die nadeel van die gebruik van hierdie stelsel is die hoë koste verbonde aan die instandhouding van hierdie selle vir proteïenuitdrukking. Verbygaande of stabiele vorms van transfeksies kan aangewend word vir proteïenuitdrukking in soogdierselle. Verbygaande transfeksies druk die proteïen van belang uit sonder om die geen in die gasheergenoom in te sluit en produseer hoë opbrengste van proteïen in 'n kort tydperk, tipies 'n paar weke. Aan die ander kant behels die uitdrukking van die proteïen van belang deur gebruik te maak van stabiele transfeksie inkorporering van die uitdrukkingskonstruk in die gasheergenoom. Dit is 'n tydrowende proses wat tot 'n paar maande kan duur. Hieronder beskryf ons kortliks hoe om HEK293F-selle te kweek en tydelik te transfekteer, 'n sellyn wat van HEK293-selle afgelei is en aangepas is om in suspensiekulture te groei:

Verhit die HEK293F-selkultuurmedium (bv. FreeStyle™ 293 Expression Medium) tot 37 °C in 'n waterbad.

Neem 'n bevrore voorraad HEK293F-selle en ontdooi vinnig by 37 °C vir ongeveer 1–2 min.

Onder gesteriliseerde toestande, dra die ontdooide selle oor (

1 mL) in 'n 125 mL koniese selkultuurfles wat 29 mL van die kweekmedium bevat.

Hou die selle onder skud (120–130 rpm) by 37 °C en 5% CO2, totdat hulle 'n digtheid van 1 × 10 6 selle/mL bereik.

Let wel: Kweek die selle vir ten minste drie gange voordat enige transfeksie-eksperimente opgestel word.

Vir uitbreiding, gebruik 1 L koniese selkultuurflesse. Saad selle teen 'n digtheid van 0,5 × 10 6 selle/ml in 'n 300 ml kultuurmedium, per fles, en inkubeer vir 24 uur of totdat hulle die log-fase van groei bereik.

Transfekteer die selle, verbygaande, met behulp van poliëtileenimien (PEI) en groei dit dan vir 'n tydperk van 2 dae onder skud (120–130 rpm) by 37 °C en 5% CO2, vir proteïenproduksie.

Oes die selle en sentrifugeer dit. Gooi die supernatant weg en vries die korrel by − 80 °C.


SimBiologie

SimBiology ® verskaf toepassings en programmatiese gereedskap vir modellering, simulering en ontleding van dinamiese stelsels, met die fokus op kwantitatiewe sisteemfarmakologie (QSP), fisiologies-gebaseerde farmakokinetiese (PBPK), en farmakokinetiese/farmakodinamiese (PK/PD) toepassings. Jy kan modelle interaktief bou deur die SimBiology-blokdiagramredigeerder te gebruik of programmaties die MATLAB ® -taal te gebruik. Jou modelle kan van nuuts af geskep word, as SBML-geformateerde lêers ingevoer word, of gebou word op die modelvoorbeelde wat in SimBiology verskaf word.

SimBiology bied 'n verskeidenheid tegnieke vir die ontleding van ODE-gebaseerde modelle wat wissel in kompleksiteit en grootte. Jy kan simulasies uitvoer om teiken haalbaarheid te evalueer, geneesmiddeldoeltreffendheid en veiligheid te voorspel, en optimale doseringskedules te identifiseer. Jy kan sleutelweë en parameters identifiseer deur plaaslike en globale sensitiwiteitsontledings te gebruik en biologiese veranderlikheid te evalueer deur parametersweeps uit te voer. Om parameters te skat kan jy data pas deur nie-lineêre regressie en nie-lineêre gemengde effekte tegnieke te gebruik en nie-kompartementele analise (NCA) uit te voer.

Begin:

SimBiology Gemeenskap

'n Byeenkomsplek vir wetenskaplikes wat in QSP-, PBPK- en PK/PD-modellering werk deur SimBiology en MATLAB te gebruik.


Plantkunde/Dierkunde-BZ (BZ)

Kursus beskrywing: Basiese konsepte in biologie, insluitend genetika, die menslike liggaam en interaksies met hul omgewing.
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Word slegs as 'n telebaan aangebied.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧅥  Humans and Other Animals (GT-SC2)  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Eienskappe van diere, hul evolusie en diversiteit wat mense as 'n dier beskou.
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Krediet word nie toegelaat vir studente wat reeds BZ𧅮 of LIFE𧅦 of LIFE𧅧 geneem het nie. Afdelings kan aangebied word: Aanlyn.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.
Bykomende inligting: Biologiese en Fisiese Wetenskappe 3A, Natuur- en Fisiese Wetenskappe sonder laboratorium (GT-SC2).

BZ𧅨  Basiese konsepte van plantlewe (GT-SC2)  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Breë konsepte van biologie met groot klem op plantlewe.
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Vir nie-wetenskaplike en fisiese wetenskap hoofvakke. Afdelings kan aangebied word: Aanlyn. Krediet word nie toegelaat vir studente wat reeds BZ𧅸 of LIFE𧅦 of LIFE𧅧 geneem het nie.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.
Bykomende inligting: Biologiese en Fisiese Wetenskappe 3A, Natuur- en Fisiese Wetenskappe sonder laboratorium (GT-SC2).

BZ𧅩  Basiese Konsepte van Plantlewe Laboratorium (GT-SC1)  Krediet: 1 (0-2-0)

Kursus beskrywing: Laboratoriumoefeninge wat fundamentele biologiese konsepte dek wat verband hou met plante en plantagtige organismes.
Voorvereiste: BZ𧅨, kan gelyktydig geneem word.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.
Bykomende inligting: Biologiese & Fisiese Wetenskappe 3A, Natuur- en Fisiese Wetenskappe met laboratorium (GT-SC1).

BZ𧅮  Beginsels van Dierebiologie (GT-SC2)  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Algemene kenmerke (liggaamsvorm, fisiologie, lewensgeskiedenis, ekologie) en evolusionêre verwantskappe van hooffilums van diere.
Voorvereiste: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.
Bykomende inligting: Biologiese en Fisiese Wetenskappe 3A, Natuur- en Fisiese Wetenskappe sonder laboratorium (GT-SC2).

BZ𧅯  Animal Biology Laboratory (GT-SC1)  Krediet: 1 (0-3-0)

Kursus beskrywing: Laboratoriumoefeninge wat hoofkenmerke van dierebiologie en hooffilums van diere demonstreer.
Voorvereiste: BZ𧅮, kan gelyktydig geneem word.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.
Bykomende inligting: Biologiese & Fisiese Wetenskappe 3A, Natuur- en Fisiese Wetenskappe met laboratorium (GT-SC1).

BZ𧅸  Beginsels van Plantbiologie (GT-SC1)  Krediet: 4 (3-3-0)

Kursus beskrywing: Diversiteit van verwantskappe van plante en hul strukturele en funksionele eienskappe.
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.
Bykomende inligting: Biologiese & Fisiese Wetenskappe 3A, Natuur- en Fisiese Wetenskappe met laboratorium (GT-SC1).

BZ𧇀  Eerstejaarseminaar–Biologie/Dierkunde  Krediet: 1 (1-0-0)

Kursus beskrywing: Inleiding tot die biologiese wetenskap en dierkunde hoofvakke deur die ontwikkeling van akademiese vaardighede wat nodig is vir sukses binne die wetenskappe, blootstelling aan akademiese hulpbronne, wetenskap loopbaanpaaie, navorsing en relevante onderwerpe soos globalisering en diversiteit in wetenskap velde.
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Slegs eerstejaars. Dit is 'n gedeeltelike semesterkursus. Krediet word nie toegelaat vir beide BZ 180A1 en BZ𧇀 nie.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧇔  Animal Biology-Invertebrate  Krediet: 4 (3-3-0)

Kursus beskrywing: Algemene biologie van ongewerwelde diere hul eienskappe, klassifikasie en aanpassings.
Voorvereiste: LIFE𧅧 of BZ𧅮 en BZ𧅯.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.

BZ𧇖  Dierebiologie-Vertebrate  Krediet: 4 (3-3-0)

Kursus beskrywing: Algemene biologie van gewerwelde diere hul eienskappe, klassifikasie en aanpassings.
Voorvereiste: BZ𧅯 en BZ𧅮 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium. Vereiste velduitstappies.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.

BZ𧇜  Inleiding tot Evolusie  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Fundamentele konsepte in evolusionêre biologie.
Voorvereiste: BZ𧅮 of BZ𧅸 of LIFE𧅧.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧇟  Plantidentifikasie  Krediet: 3 (2-2-0)

Kursus beskrywing: Verwantskappe en identifikasie van blomplante.
Voorvereiste: BZ𧅸 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Bepalings aangebied: Herfs, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.

BZ𧈨  Groepstudie-Biologie  Krediet: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing: Fakulteitsgerigte groepondersoek na areas van spesiale belangstelling in biologie.
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Skriftelike toestemming van instrukteur.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Beginsels van etologie, gedrag van nie-menslike diere wat hul aanpasbare betekenis en filogenetiese verwantskappe beklemtoon.
Voorvereiste: BZ𧅯 en BZ𧅮 of LIFE𧅧.
Bepalings aangebied: Lente sommer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Struktuur en funksie van selle wat molekulêre meganismes beklemtoon. Kommunikasie, metabolisme, beweeglikheid, genetika, groei en voortplanting.
Voorvereiste: (BZ𧅮 of BZ𧅸 of LIFE𧅧) en (CHEM𧅱).
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.

BZ𧈷  Ontwikkelingsbiologie  Krediet: 4 (3-2-0)

Kursus beskrywing: Ontwikkelingsaspekte van groei en differensiasie beklemtoon in hoër plante en diere.
Voorvereiste: BZ𧈶.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Bepalings aangebied: Lente sommer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.

Kursus beskrywing: Beginsels en kontemporêre metodes van klassifikasie van plante, en die toepassing van moderne filogenetiese teorie in vergelykende biologie.
Voorvereiste: BZ𧇜.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Lente (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Biologie van amfibieë en reptiele.
Voorvereiste: BZ𧅮 en BZ𧅯 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Evolusie, klassifikasie en biologie van soogdiere oefen in die identifisering en voorbereiding van monsters.
Voorvereiste: BZ𧅯 en BZ𧅮 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.

BZ𧉋  Ontwikkelingsplantanatomie  Krediet: 4 (2-4-0)

Kursus beskrywing: Struktuur van plantselle, weefsels en organe soos hulle ontwikkel.
Voorvereiste: BZ𧅸 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Val (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧉌  Inleidende Fikologie  Krediet: 4 (3-2-0)

Kursus beskrywing: Evolusie, diversiteit, ekologie en globale impak van alge.
Voorvereiste: BZ𧅸 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Val (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧉍  Inleidende Mykologie  Krediet: 4 (2-4-0)

Kursus beskrywing: Groepe swamme insluitend klassifikasie, struktuur, morfogenese, filogenie, en genetika en voortplanting.
Voorvereiste: BZ𧅸 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Biologie van voëls, veral gedrag, ekologie en identifikasie in die laboratorium en veld.
Voorvereiste: BZ𧅯 en BZ𧅮 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium. Vereiste velduitstappies.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.

BZ𧉒  Vergelykende morfologie van vaatplante  Krediet: 4 (2-4-0)

Kursus beskrywing: Oorsprong, evolusie, struktuur en voortplanting van die vaatplante, insluitend vergelykende studie van organe wat in elke groep voorkom.
Voorvereiste: BZ𧅸 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Lente (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: 'n Intensiewe veldkursus wat veldwildtegnieke bekendstel deur die studie van die evolusionêre verhoudings, ekologie en bewaring van Colorado-soogdiere. Geleenthede om te leer oor wildhantering en -studietegnieke en dit in onafhanklike navorsingsprojekte toe te pas. 'n Beduidende deel van die kursus word in die veld bestee, hoofsaaklik by die Semi-aride Grasslands Navorsingsentrum noordoos van Fort Collins.
Voorvereiste: BZ𧅮 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium. Vereiste velduitstappies. Krediet word nie toegelaat vir beide BZ𧉔 en BZ 380A3 nie.
Aangebied termyn: Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧉚  Bevolking en Evolusionêre Genetika  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Evolusionêre teorieë en geskiedenis oorerflikheidsmeganismes wat basis is vir variasie, evolusie en biologiese kommunikasie tussen generasies.
Voorvereiste: (BZ𧇜) en (MATH𧆛) en (STAT𧈭 of STAT𧈳 of ERHS 307).
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧉜  Teorie van Bevolking en Evolusionêre Ekologie  Krediet: 4 (3-3-0)

Word ook aangebied as: WISKUNDE𧉜.
Kursus beskrywing: Beginsels en metodes vir die bou, ontleding en interpretasie van wiskundige modelle van ekologiese en evolusionêre probleme in biologie.
Voorvereiste: MATH𧆛 of MATH𧆠.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium. Krediet word slegs vir een van die volgende toegelaat: BZ𧉜, BZ𧌤, MATH𧉜.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧉝  Tropiese Ekologie en Evolusie  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Breë inleiding tot terrestriële en akwatiese tropiese biodiversiteit en die ekologiese en evolusionêre prosesse wat dit genereer en in stand hou.
Voorvereiste: BZ𧇜.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧉞  Molekulêre en Algemene Genetika  Krediet: 4 (3-0-1)

Kursus beskrywing: Mendeliese, molekulêre en bevolkingsgenetika wat die molekulêre basis van genetika beklemtoon.
Voorvereiste: (BZ𧅮 of BZ𧅸 of LIFE𧅦) en (STAT𧇉, kan gelyktydig geneem word of STAT𧈭, kan gelyktydig geneem word of STAT𧈳, ​​kan gelyktydig geneem word of ERHS 307, kan gelyktydig geneem word) .
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en voordrag. Hoofsaaklik vir studente in biologiese wetenskappe.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧉡  Globale Verandering Ekologie, Impakte en Versagting  Krediet: 3 (3-0-0)

Word ook aangebied as: NR𧉡.
Kursus beskrywing: Ekologiese impak van mens-geïnduseerde globale verandering, en die strategieë wat gebruik kan/word om aan te pas by en te versag hierdie impak.
Voorvereiste: LEWE𧉀 of LEWE𧇜 of LAND𧇜.
Registrasie inligting: Krediet word nie vir beide BZ𧉡 en NR𧉡 toegelaat nie.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧉨  Bioinformatika en Genomika  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Genomika, bioinformatika en basiese rekenaarprogrammering vir bioloë.
Voorvereiste: BZ𧅮 of BZ𧅸 of LIFE𧅦.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊀  Kollege-onderrig onder toesig  Krediet: Var[1-5] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: 3.0 algehele GPA skriftelike toestemming van instrukteur graad van A in kursus waarmee student help. 'N Maksimum van 10 gesamentlike krediete vir alle 384 en 484 kursusse word in berekening gebring tot die gradeplegtigheid.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊑  Vergelykende dierefisiologie  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Fisiologiese meganismes van vertering, metabolisme, osmoregulering, uitskeiding, sirkulasie en asemhaling by vertebrate en ongewerwelde diere.
Voorvereiste: BZ𧇖.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Mariene organismes, habitatte en gemeenskappe.
Voorvereiste: LEWE𧉀.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en voordrag.
Aangebied termyn: Lente (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊠  Bestuiwing Biologie en Bestuur  Krediet: 3 (3-0-0)

Word ook aangebied as: SOCR𧊠.
Kursus beskrywing: Basiese bestuiwingsprosesse en bestuiwingsekologie, die verband daarvan met vrugvorming, gewasproduksie en opbrengs. Leer oor bestuiwingsbiologie van gekweekte gewasse en plante in natuurlike gebiede. Die kennis wat opgedoen word, is van kritieke belang in die formulering van praktyke vir die begrip van plant-bestuiwer mutualisme en ko-evolusie, bestuiwing bestuur, herstel van habitatte en vir bestuiwer bewaring.
Voorvereiste: BZ𧅸 of HORT𧅤 of LIFE𧅧 of SOCR𧅤.
Registrasie inligting: Vereiste velduitstappies. Krediet word slegs vir een van die volgende toegelaat: BSPM𧊟, BZ𧊠, SOCR𧊟, of SOCR𧊠.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊢  Ekologie van Aansteeklike Siektes  Krediet: 4 (3-0-1)

Kursus beskrywing: Ekologiese perspektiewe van die uitbreek van aansteeklike siektes in wild en menslike bevolkings.
Voorvereiste: LEWE𧉀.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊤  Evolusionêre Geneeskunde  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Integrasie van evolusionêre biologie met gedrag, genetika en ekologie om gesondheid en siekte te verstaan. Verkenning van insigte in mediese navorsing en praktyk (diagnose en terapie) en menslike gesondheid vanuit 'n evolusionêre oogpunt. Grondbeginsels van evolusie, en die belangrikheid van evolusionêre biologie om die uiteindelike en naaste oorsake van menslike siektes te verstaan. Raak betrokke by wetenskaplike diskoers.
Voorvereiste: BZ𧅮 en BZ𧅯 of LIFE𧅦.
Registrasie inligting: Sophomore staan.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊨  Beginsels van Sistematiese Dierkunde  Krediet: 3 (3-0-0)

Word ook aangebied as: BSPM𧊨.
Kursus beskrywing: Beginsels en metodes van klassifikasie, dierkundige nomenklatuur, taksonomiese besluite rakende spesies en hoër kategorieë.
Voorvereiste: BZ𧅯 en BZ𧅮 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Krediet word nie vir beide BZ𧊨 en BSPM𧊨 toegelaat nie.
Aangebied termyn: Lente (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Inleiding tot molekulêre genetiese merkers vir vrae in ekologie, evolusie, gedrag en bewaring.
Voorvereiste: (BZ𧇜 en BZ𧉞) en (STAT𧈭 of STAT𧈳).
Aangebied termyn: Val (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊮  Dieregedrag en -bewaring  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Die koppelvlak tussen dieregedrag en bewaringsbiologie, ondersoek hoe gedragsinstrumente op bewaringsprobleme toegepas kan word.
Voorvereiste: (BZ𧅮 en BZ𧅯 of LIFE𧅧) en (BZ𧈬).
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊱  Gedragsgenetika  Krediet: 4 (3-0-1)

Kursus beskrywing: 'n Integrerende siening van die genetiese basis van dieregedrag, met die klem op komplekse gedrag en samelewingsimplikasies van genetiese navorsing.
Voorvereiste: BZ𧈶.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en voordrag. Vereiste velduitstappies.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊳A  Studie in die buiteland--Honduras: Veldkursus--Dolfyngedrag en fisiologie  Krediet: 2 (0-0-2)

Kursus beskrywing: Veldprogram bied 'n 8-dae navorsingservaring aan Roatan, Honduras. Bestudeer dieregedrag, dierefisiologie en bewaringsmetodes by die Roatan Institute for Marine Science (RIMS). Klaskamerlesings en besprekings verskaf die raamwerk om 'n begrip van die onderwerp te ontwikkel. Ontwikkel die vaardighede wat nodig is om voorlopige navorsing uit te voer.
Voorvereiste: BZ𧅮 en BZ𧅯 of BZ𧅸 of LIFE𧅦.
Registrasie inligting: Sophomore staan. Dit is 'n gedeeltelike semesterkursus.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Funksies en aktiwiteite van plante.
Voorvereiste: BZ𧅸 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Afdelings kan aangebied word: Aanlyn.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧊹  Plantfisiologielaboratorium  Krediet: 2 (0-2-1)

Kursus beskrywing: Laboratoriumtoepassings van plantfisiologiebeginsels.
Voorvereiste: BZ𧊸, kan gelyktydig geneem word.
Registrasie inligting: Moet registreer vir laboratorium en voordrag.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋁A  Studie in die buiteland: Ekologie/Bewaring–Ecuadoriaanse biodiversiteit  Krediet: 4 (0-0-4)

Kursus beskrywing: Winter (Januarie) studie in die buiteland ervaring in Ecuador. Eerstehandse blootstelling aan die ongeëwenaarde biodiversiteit van Ecuador. Ecuador is 'n ideale plek om te leer oor tropiese biodiversiteit, want dit huisves 'n enorme diversiteit van tropiese ekosisteme in 'n relatief klein geografiese area, wat almal baie toeganklik is. Studente sal hierdie ekosisteme besoek—insluitend wolkwoud, páramo en laagland Amasone-reënwoud.
Voorvereiste: BZ𧇜.
Registrasie inligting: Junior staan. Skriftelike toestemming van instrukteur.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Verwantskap van plante tot hul omgewing.
Voorvereiste: LEWE𧅧 of BZ𧅸.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋇  Menslike oorerwing en geboortedefekte  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Menslike oorerwing en die individuele en sosiale implikasies daarvan oorsake van aangebore defekte.
Voorvereiste: BZ𧅮 en BZ𧅯 of LIFE𧅧.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Evolusie van DNA, RNA en proteïene gebruik van genomiese data om evolusionêre geskiedenis en prosesse af te lei.
Voorvereiste: BZ𧇜 en BZ𧉞.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋎  Parasitologie en Vektorbiologie  Krediet: 5 (3-4-0)

Word ook aangebied as: BSPM𧋎 en MIP𧋎.
Kursus beskrywing: Protosoë, helminte, en insekte en verwante antropode van mediese belang sistematiek, epidemiologie, gasheerskade en beheer.
Voorvereiste: (BZ𧅮 of LIFE𧅧) en (BZ𧇔 of LIFE𧇎 of MIP𧈮).
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium. Krediet word slegs vir een van die volgende toegelaat: BZ𧋎, BSPM𧋎, MIP𧋎.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋒  Biologiese basis van dieregedrag  Krediet: 4 (3-2-0)

Kursus beskrywing: 'n Integrerende siening van meganismes van dieregedrag wat oor genetika, neurale sisteme, ontwikkeling, funksionele morfologie en evolusie strek.
Voorvereiste: (BMS𧉅 of BZ𧈶 of LIFE𧇒) en (STAT𧈭 of STAT𧈳).
Aangebied termyn: Lente (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋗  Stroombiologie en ekologie  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Biologie en ekologie van lopende waters.
Voorvereiste: LEWE𧉀 of LAND𧇜 of LEWE𧇜.
Aangebied termyn: Val (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋘  Stroom Biologie en Ekologie Laboratorium  Krediet: 1 (0-3-0)

Kursus beskrywing: Veldmonsterneming en laboratoriumanalise van habitatte, biota en ekologiese verwantskappe in lopende waters.
Voorvereiste: BZ𧋗, kan gelyktydig geneem word.
Registrasie inligting: Vereiste velduitstappies.
Aangebied termyn: Val (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Ja.

Word ook aangebied as: ESS𧋚.
Kursus beskrywing: Biologie, chemie en fisika van mere insluitend limnologiese metodes.
Voorvereiste: LAND𧇜 of LEWE𧇜 of LEWE𧉀.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium. Vereiste velduitstappies. Krediet word nie vir beide BZ𧋚 en ESS𧋚 toegelaat nie.
Aangebied termyn: Lente (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Taksonomie, evolusie, morfologie, fisiologiese aanpassings, gedrag en ekologie van seediere.
Voorvereiste: BZ𧇖.
Registrasie inligting: Junior staan. Krediet word nie toegelaat vir beide BZ𧋛 en BZ 481A3 nie.
Aangebied termyn: Val (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋜  Genetics of Model Organisms  Krediet: 3 (3-0-0)

Word ook aangebied as: BZ𧍀.
Kursus beskrywing: Gevorderde onderwerpe in modelgenetiese stelsels insluitend molekulêre en ontwikkelingsgenetika.
Voorvereiste: BZ𧉞 of LIFE𧇉A of LIFE𧇉B of SOCR𧉊.
Registrasie inligting: Junior staan. Krediet word nie vir beide BZ𧋜 en BZ𧍀 toegelaat nie.
Aangebied termyn: Val (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋟  Biologie en gedrag van honde  Krediet: 3 (3-0-0)

Word ook aangebied as: VS𧋟.
Kursus beskrywing: Interaksies van fisiologie, neurobiologie en genetika op gedrag van huishonde, en hoe evolusie en huishouding gedragseienskappe beïnvloed.
Voorvereiste: BZ𧅮 of LIFE𧅧.
Registrasie inligting: Krediet word nie toegelaat vir beide BZ𧋟 en VS𧋟 nie. Afdelings kan aangebied word: Aanlyn.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋢A  Studie in die buiteland: Veld Mariene Biologie  Krediet: 4 (0-0-4)

Kursus beskrywing: Blootstelling aan twee van die mees produktiewe en biologies diverse mariene gebiede in Noord-Amerika. Veldmonsterneming en verkenning van mariene ekosisteme vanaf vlakke van primêre produksie tot die topvlak roofdiere. Studente sal 'n wye verskeidenheid praktiese steekproeftegnieke en data-ontledings leer met die doel om die mariene ekologie van die Baja-skiereiland te vergelyk.
Voorvereiste: BZ𧊟 en BZ𧋰.
Registrasie inligting: Junior Staan. Skriftelike toestemming van instrukteur. Studente om aansoek te doen deur Office of International Programme.
Aangebied termyn: Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋢B  Studie in die buiteland: Veldkursus in Dolfyngedrag en Fisiologie  Krediet: 2 (0-0-2)

Kursus beskrywing: Hierdie veldprogram bied 'n 8-dae navorsingservaring aan Roatan, Honduras, waar studente dieregedrag, dierefisiologie en bewaringsmetodes by die Roatan Institute for Marine Science (RIMS) sal bestudeer. Klaskamerlesings en besprekings verskaf die raamwerk om 'n begrip van die onderwerp te ontwikkel. Veldwerk stel studente in staat om die vaardighede te ontwikkel wat nodig is om voorlopige navorsing uit te voer.
Voorvereiste: BZ𧅮 en BZ𧅯 of BZ𧅸 of LIFE𧅦.
Registrasie inligting: Sophomore staan.
Aangebied termyn: Lente.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋢C  Study in die buiteland--Baja California Sur: Practices in Marine Ecology  Krediet: 3 (0-0-3)

Kursus beskrywing: Praktiese ondervinding in tegnieke wat gebruik word om mariene ekosisteme waar te neem. Pas hierdie tegnieke toe op drie afsonderlike ekosisteme wat in Baja California Sur gevind word: getymangroves, pelagiese oopseestelsels en koraalriwwe.
Voorvereiste: LEWE𧉀.
Registrasie inligting: Sophmore Staan. Skriftelike toestemming van instrukteur. Studente doen aansoek deur Office of International Programme.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Werkverwante navorsingservaring onder toesig in laboratorium- of veldopset met konsultasie en goedkeuring van 'n gereelde fakulteitslid.
Voorvereiste: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Voorvereiste: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Voorvereiste: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Voorvereiste: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋬D  Seminar: Ornithology  Krediet: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Voorvereiste: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋬E  Seminar: Herpetologie  Krediet: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Voorvereiste: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋬F  Seminaar: Evolusie  Krediet: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Voorvereiste: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋬G  Seminar: Departementele  Krediet: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Voorvereiste: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋯  Onafhanklike Studie  Krediet: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Maksimum van 7 krediete toegelaat in kursus.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋰  Groepstudie—Biologie  Krediet: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing: Fakulteitsgerigte groepondersoek na areas van spesiale belangstelling in biologie.
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Skriftelike toestemming van instrukteur.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋲  Laboratorium- of Veldnavorsing  Krediet: Var[1-6] (0-0-0)

Kursus beskrywing: Laboratorium- of veldnavorsing onder toesig in biologie, plantkunde of dierkunde.
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Skriftelike toestemming van navorsingsmentor.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Die evolusionêre ekologie van meganismes wat verband hou met inligtingverwerking en besluitneming by diere.
Voorvereiste: BZ𧈬.
Aangebied termyn: Val (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧋾  Soofisiologiese Ekologie  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Konsepte, beginsels en voorbeelde van aanpasbare fisiologiese strategieë wat deur diere gebruik word.
Voorvereiste: (BMS𧈬 of BMS𧉨 of BZ𧊑) en (LIFE𧉀 of LAND𧇜 of LIFE𧇜).
Aangebied termyn: Lente (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌃  Fisiologiese Ekologie van Mariene Gewerweldes  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Fisiologiese aanpassings van gewerwelde diere by verskillende mariene omgewings.
Voorvereiste: (BZ𧇖 en BZ𧉊) en (BC𧉟 of BC𧊑 of BMS𧈬 of BZ𧊑).
Aangebied termyn: Lente (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌈  Advanced Systematics  Krediet: 3 (3-0-0)

Word ook aangebied as: BSPM𧌈.
Kursus beskrywing: Teorie en praktyk van moderne sistematiek.
Voorvereiste: BZ𧉅 of BZ𧊨 of BSPM𧊨.
Registrasie inligting: Krediet word nie toegelaat vir beide BZ𧌈 en BSPM𧌈 nie.
Aangebied termyn: Lente (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌍  Gevorderde Bewaring en Evolusionêre Genomika  Krediet: 4 (3-0-1)

Kursus beskrywing: Bevolkingsgenetiese teorie en toepassing van genomiese metodes op bewaring.
Voorvereiste: (BZ𧇜 en BZ𧉞) en (STAT𧈭 of STAT𧈳).
Registrasie inligting: Junior staan. Moet registreer vir lesing en voordrag.
Aangebied termyn: Val (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌎  Evolusionêre Ekologie  Krediet: 3 (3-0-0)

Word ook aangebied as: BSPM𧌎.
Kursus beskrywing: Aanpassing by abiotiese en biotiese omgewings hoe huidige ekologiese prosesse in wisselwerking tree met evolusionêre geskiedenis.
Voorvereiste: LEWE𧉀 of LAND𧇜 of LEWE𧇜.
Registrasie inligting: Krediet word nie toegelaat vir beide BZ𧌎 en BSPM𧌎 nie.
Aangebied termyn: Val (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌒  Ekologiese Plantmorfologie  Krediet: 2 (2-0-0)

Kursus beskrywing: Aanpasbare betekenis en evolusie van plantvorm en struktuur.
Voorvereiste: (BZ𧇜) en (LIFE𧉀 of BZ𧋂).
Aangebied termyn: Lente (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌗  Gedragsekologie  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Evolusionêre en teoretiese perspektiewe in dieregedrag met behulp van voorbeelde uit model empiriese stelsels klem op besluitnemingsreëls en sosiale gedrag.
Voorvereiste: BZ𧇜.
Registrasie inligting: Gegradueerde staan. Skriftelike toestemming van instrukteur.
Aangebied termyn: Val (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌙  Onderwerpe in Mycology  Krediet: 3 (2-2-0)

Kursus beskrywing: Kenmerke gemeen aan alle swamme tendense in struktuur, funksie en gedrag.
Voorvereiste: BZ𧉍.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium.
Aangebied termyn: Lente (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌜  Translokasie in Plante  Krediet: 2 (2-0-0)

Kursus beskrywing: Vervoer van suikers, organiese en anorganiese ione, water en hormone oor membrane en deur vaskulêre stelsels van plante.
Voorvereiste: BZ𧉋 en BZ𧊸.
Aangebied termyn: Lente (selfs jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌠  Aanbieding van navorsing in biologie  Krediet: 2 (2-0-0)

Kursus beskrywing: Prosedures vir die voorbereiding en aanbieding van resultate van biologiese navorsing in wetenskaplike tydskrifte en by professionele vergaderings.
Voorvereiste: Geen.
Registrasie inligting: Skriftelike toestemming van instrukteur.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: S/U Slegs Sa/Onsat.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌤  Teorie van Bevolking en Evolusionêre Ekologie  Krediet: 4 (3-3-0)

Kursus beskrywing: Beginsels en metodes vir die bou, ontleding en interpretasie van wiskundige modelle van ekologiese en evolusionêre probleme in biologie navorsingsmodule.
Voorvereiste: MATH𧆛 of MATH𧆠.
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en laboratorium. Krediet word slegs vir een van die volgende toegelaat: BZ𧌤, BZ𧉜, MATH𧉜.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌫  Reproduktiewe Biologie van Hoër Plante  Krediet: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Voortplantingsprosesse wat evolusie in hoër plantgroepe beïnvloed.
Voorvereiste: (BZ𧈶 of LIFE𧇒) en (BZ𧉞 of LIFE𧇉A of LIFE𧇉B of SOCR𧉊).
Aangebied termyn: Lente (onewe jare).
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Konsepte, metodes en modelle vir die ondersoek van ruimtelike patrone en prosesse van natuurlike en bestuurde landskappe en die uitwerking daarvan op ekologiese dinamika.
Voorvereiste: (LIFE𧉀) en (STAT𧈭 of STAT𧈳).
Registrasie inligting: Skriftelike toestemming van instrukteur.
Aangebied termyn: Val.
Graadmodus: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌵  Next Generation Sequencing Platform/Libraries  Krediet: 1 (0-2-0)

Word ook aangebied as: MIP𧌵.
Kursus beskrywing: Teoretiese en eksperimentele aspekte van volgende generasie volgordebepaling eksperimente met 'n fokus op die Illumina platform. Students will create and sequence metagenomic and 16S rDNA libraries from soil samples and unknown bacterial cultures.
Prerequisite: Geen.
Beperking: Must be a: Graduate.
Registrasie inligting: Gegradueerde staan. Dit is 'n gedeeltelike semesterkursus. Credit allowed for only one of the following: BZ𧌵, CM 581A2, or MIP𧌵.
Aangebied termyn: Val.
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌸  Sustaining River Ecosystems in Changing World  Credits: 3 (3-0-0)

Word ook aangebied as: FW𧌸.
Kursus beskrywing: Applying the concepts and principles of freshwater ecosystem structure and function to develop a multidisciplinary and integrated understanding of the approaches and methods for restoring and sustainably managing these systems in the face of increasing human demands and rapid climate change.
Prerequisite: Geen.
Beperking: .
Registrasie inligting: Senior standing. Credit allowed for only one of the following: BZ𧌸, BZ 680A2, FW𧌸, and FW 680A2.
Aangebied termyn: Spring.
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌺  Molecular Aspects of Plant Development  Credits: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Various aspects of plant development at the molecular level.
Prerequisite: BC𧋏 or BZ𧉞 or MIP𧋂 or SOCR𧉊.
Aangebied termyn: Spring (even years).
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Environmental cleanup using plants.
Prerequisite: BZ𧅸 or LIFE𧅧.
Aangebied termyn: Fall (odd years).
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧌿  Molecular and Genomic Evolution  Credits: 3 (3-0-0)

Word ook aangebied as: BSPM𧌿.
Kursus beskrywing: Molecular, biological mechanisms of evolutionary change: mutation selection gene expression/regulation changes in whole-genome architecture.
Prerequisite: BZ𧇜 and BZ𧉞.
Registrasie inligting: Credit not allowed for both BZ𧌿 and BSPM𧌿.
Aangebied termyn: Spring (even years).
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧍀  Genetics of Model Organisms  Credits: 4 (3-0-1)

Word ook aangebied as: BZ𧋜.
Kursus beskrywing: Advanced topics in model genetic systems including molecular and developmental genetics.
Prerequisite: BZ𧉞 or LIFE𧇉A or LIFE𧇉B or SOCR𧉊.
Registrasie inligting: Junior staan. Credit not allowed for both BZ𧍀 and BZ𧋜.
Aangebied termyn: Val.
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧍁  Computer Analysis in Population Genetics  Credits: 2 (0-4-0)

Word ook aangebied as: MIP𧍁.
Kursus beskrywing: Computational and statistical techniques and practical exercises in discrete and quantitative genetics.
Prerequisite: BZ𧍂, may be taken concurrently or MIP𧍂, may be taken concurrently.
Registrasie inligting: Credit not allowed for both BZ𧍁 and MIP𧍁.
Aangebied termyn: Val.
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧍂  Genetics of Natural Populations  Credits: 4 (3-0-1)

Word ook aangebied as: MIP𧍂.
Kursus beskrywing: Theoretical and empirical aspects of the genetics of natural populations current molecular techniques and statistical analysis.
Prerequisite: (BZ𧉞 or LIFE𧇉A or LIFE𧇉B or SOCR𧉊) and (STAT𧇉 or STAT𧈭 or STAT𧈳 or ERHS 307).
Registrasie inligting: Moet registreer vir lesing en voordrag. Credit not allowed for both BZ𧍂 and MIP𧍂.
Aangebied termyn: Val.
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧍈  Supervised College Teaching  Credits: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Registrasie inligting: Maximum of 6 credits allowed in course.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧍋A  Internship: General  Credits: Var[1-6] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Registrasie inligting: Skriftelike toestemming van instrukteur.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧍋B  Internship: Herbarium  Credits: Var[1-6] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Registrasie inligting: Skriftelike toestemming van instrukteur.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧍒  Independent Study  Credits: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing: Biosyntheses and transformations of important plant metabolites.
Prerequisite: BC𧉟 and BZ𧊸.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Aangebied termyn: Fall (even years).
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧎞  Teaching Scientific Reasoning & Argumentation  Credits: 3 (3-0-0)

Kursus beskrywing: Nature of science (NoS), scientific reasoning, scientific argumentation, and instructional strategies develop science argumentation and communication skills in undergraduate courses. Creation of instructional materials for a teaching portfolio.
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Registrasie inligting: BS or BA in natural sciences. Credit not allowed for both BZ𧎞 and BZ 680A1.
Aangebied termyn: Val.
Grade Mode: Tradisioneel.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧎴E  Seminar: Ornithology  Credits: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧎴G  Seminar: Evolution  Credits: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧎴H  Seminar: Departmental  Credits: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, lente.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧎷  Independent Study  Credits: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧐐  Supervised College Teaching  Credits: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Registrasie inligting: Maximum of 6 credits allowed in course.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

BZ𧐛  Independent Study  Credits: Var[1-3] (0-0-0)

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.

Kursus beskrywing:
Prerequisite: Geen.
Beperking: Moet 'n: Nagraadse, Professionele.
Bepalings aangebied: Herfs, Lente, Somer.
Grade Mode: Instrukteur Opsie.
Spesiale kursusgeld: Geen.


Groei

To put it simply, when something grows in shows an increase in something you can count. A tree can grow. That means that it adds to its height. We can count the inches it has grown. An organization can grow, adding people or other groups to itself. These are counted very easily. Profit can grow, adding money in different ways.

None of this takes into account hoe it grows. Growth doesn’t look into what it took to add to its height or its numbers or its bank statement. Growth is only shown through the evidence of it happening. The tree may have been fertilized, accelerating its natural process. The organization may have added to its numbers through some kind of coercion, making people join, or merging with another organization. Profit may have increased due to some kind of accounting gimmick or even illegal claims. Economic growth is typically just a number, often GDP (gross domestic product), but it is often the only thing that is touted as a measure of success.

If you’d like to dive deeper into understanding economics, this class, Economics Without Boundaries, is very comprehensive in its scope, and taught by economist and best-selling author, David McWilliams. He covers some brief economic history and gets into the source of our most recent economic crisis. If you are curious to see the direct economic impact of growth without development, this should prove very interesting indeed.

Growth by itself, however, can’t measure development. If we only look at the height of a person, it may be easy to assume they are an adult. When I was in grade school, a classmate of mine was over six feet (two meters) tall when he was just 11 years-old. If we only look at how tall he was, he would be considered an adult. But at that age, my classmate wasn’t developed enough in his thinking, let alone emotional maturity, to be considered an adult. There is a huge difference.


Toxic Stress Derails Healthy Development

Learning how to cope with adversity is an important part of healthy development. While moderate, short-lived stress responses in the body can promote growth, toxic stress is the strong, unrelieved activation of the body’s stress management system in the absence of protective adult support. Without caring adults to buffer children, the unrelenting stress caused by extreme poverty, neglect, abuse, or severe maternal depression can weaken the architecture of the developing brain, with long-term consequences for learning, behavior, and both physical and mental health.


Kyk die video: Kieming van de bruine boon (Oktober 2022).