Inligting

2.38: Gametogenese - Biologie

2.38: Gametogenese - Biologie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Wat is die grootste sel op aarde?

Die volstruiseier – onbevrug, natuurlik. Ja, hierdie eiersel, net soos 'n menslike eiersel, is net een sel. Die eierdopmembraan omsluit die kern wat die genetiese materiaal en die sitoplasma bevat.

Gametogenese

Aan die einde van meiose is vier haploïede selle geproduseer, maar die selle is nog nie gamete nie. Die ontwikkeling van haploïede selle tot gamete word genoem gametogenese.

Hoeveel DNA is daar in 'n gamete? Die spermsel vorm deur meiose en spermatogenese. Omdat dit deur meiose vorm, het die spermsel slegs die helfte soveel DNA as 'n liggaamsel. Let op die drie verskillende segmente: 'n kopstuk, 'n flagellastert en 'n middelstuk van meestal mitochondria. Wat is die rol van elke afdeling?

Gametogenese kan verskil tussen mans en wyfies. Manlike gamete word genoem sperm. Vroulike gamete word genoem eiers. By menslike mans word die proses wat volwasse spermselle produseer, byvoorbeeld genoem spermatogenese. Tydens hierdie proses groei spermselle 'n stert en kry hulle die vermoë om te "swem", soos die menslike spermsel aangedui Figuur hieronder. By menslike wyfies word die proses wat volwasse eiers produseer genoem oogenese. Slegs een eier word geproduseer uit die vier haploïede selle as gevolg van meiose. Die enkele eier is 'n baie groot sel, soos u aan die menslike eier kan sien Figuur hieronder.

'n Menslike sperm is 'n klein sel met 'n stert. 'N Menslike eier is baie groter. Beide selle is volwasse haploïede gamete wat bevrug kan word. Watter proses word in hierdie foto gewys? Let op die sperm met die kopstuk wat die genetiese materiaal bevat, 'n flagella-stert wat die sperm aandryf, en 'n middelstuk van meestal mitochondria, wat ATP verskaf.

Spermatogenese en Oogenese

Tydens spermatogenese, primêr spermatosiete gaan deur die eerste seldeling van meiose om sekondêre spermatosiete te produseer. Dit is haploïede selle. Sekondêre spermatosiete voltooi dan vinnig die meiotiese afdeling om te word spermatiede, wat ook haploïede selle is. Die vier haploïede selle wat uit meiose geproduseer word, ontwikkel 'n flagellumstert en 'n kompakte kopstuk om volwasse spermselle te word wat in staat is om 'n eier te swem en te bevrug. Die kompakte kop, wat die meeste van sy sitoplasma verloor het, is die sleutel in die vorming van 'n vaartbelynde vorm. Die middelste deel van die sperma, wat die kop met die stert verbind, bevat baie mitochondria, wat energie aan die sel verskaf. Die spermsel dra in wese slegs DNA tot die sigoot by.

Aan die ander kant verskaf die eier die ander helfte van die DNA, maar ook organelle, boustene vir verbindings soos proteïene en nukleïensure, en ander nodige materiale. Die eiersel, wat baie groter is as 'n spermsel, bevat byna al die sitoplasma wat 'n ontwikkelende embrio gedurende sy eerste paar dae van die lewe sal hê. Daarom is oogenese 'n baie meer ingewikkelde proses as spermatogenese.

Oogenese begin voor geboorte en word eers na bevrugting voltooi. Oogenese begin wanneer oogonia (enkelvoud, oogonium), wat die onvolwasse eiers is wat voor geboorte in die eierstokke vorm en die diploïede aantal chromosome het, ondergaan mitose om primêr te vorm oösiete, ook met die diploïede getal. Oogenese gaan voort aangesien 'n primêre oösiet die eerste seldeling van meiose ondergaan om sekondêre oösiete met die haploïede aantal chromosome te vorm. 'N Sekondêre eiersel ondergaan slegs die tweede meiotiese seldeling om 'n haploïede eier te vorm as dit deur 'n sperm bevrug word. Die een eiersel wat voortspruit uit meiose, bevat die meeste sitoplasma, voedingstowwe en organelle. Hierdie ongelyke verspreiding van materiale produseer een groot sel, en een sel met min meer as DNA. Hierdie ander sel, bekend as 'n polêr liggaam, breek uiteindelik af. Die groter sel ondergaan meiose II, wat weer 'n groot sel en 'n poolliggaam produseer. Die groot sel ontwikkel tot die volwasse gamete, 'n genoem ovum (Figuur hieronder). Die ongelyke verspreiding van die sitoplasma tydens oogenese is nodig aangesien die sigoot wat voortspruit uit bevrugting al sy sitoplasma van die eiersel ontvang. Die eiersel moet dus soveel as moontlik sitoplasma hê.

Rypwording van die eiersel. Let op dat slegs een volwasse eiersel, of eier, tydens meiose uit die primêre eiersel vorm. Drie polêre liggame kan tydens oogenese vorm. Hierdie poolliggame vorm nie volwasse gamete nie. Omgekeerd vorm vier haploïede spermatiede tydens meiose vanaf die primêre spermatosiet.

Opsomming

 • Meiose is 'n stap tydens spermatogenese en oogenese.
 • Spermatogenese produseer vier haploïede spermselle, terwyl oogenese een volwasse eier produseer.

Resensie

 1. Wat is gametogenese, en wanneer vind dit plaas?
 2. Wat is die belangrikste verskille tussen oogenese en spermatogenese?
 3. Hoeveel chromosome is daar in 'n menslike oogonia?
 4. Waarom is daar 'n ongelyke verspreiding van die sitoplasma tydens oogenese?

36.7 Gedragsbiologie: Nabyste en uiteindelike oorsake van gedrag

In hierdie afdeling gaan jy die volgende vrae ondersoek:

 • Wat is die verskil tussen aangebore en aangeleerde gedrag?
 • Hoe is bewegings- en migrasiegedrag die gevolg van natuurlike seleksie?
 • Op watter verskillende maniere kommunikeer lede van 'n bevolking met mekaar?
 • Wat is voorbeelde van hoe spesies energie gebruik vir paringsvertonings en ander hofmaakgedrag?
 • Wat is voorbeelde van verskeie paringstelsels?
 • Op watter verskillende maniere leer spesies?

Verbinding vir AP ® -kursusse

Gedrag is die verandering in aktiwiteit van 'n organisme in reaksie op 'n stimulus. Aangebore gedrag het 'n sterk genetiese komponent en is grootliks onafhanklik van omgewingsinvloede. Met ander woorde, hierdie instinktiewe gedrag is "hard bedraad." Voorbeelde van aangebore gedrag sluit in 'n menslike baba wat haar ma se vinger gryp en die ooievaar met sy lang snawel om te voer. Aangeleerde gedrag as gevolg van omgewingskondisionering en word deur leer aangepas. Byvoorbeeld, jy het waarskynlik nou al geleer dat die lees van hierdie AP ® -verbindings jou help om die inligting te verteer en dat as jy vir 'n toets studeer, jou graad verbeter.

Inligting aangebied en die voorbeelde wat in die afdeling beklemtoon word, ondersteun konsepte soos uiteengesit in Big Idea 2 en Big Idea 3 van die AP ® Biology Curriculum Framework. Die AP ®-leerdoelwit wat in die kurrikulumraamwerk uiteengesit word, bied 'n deursigtige grondslag vir die AP ® Biologie-kursus, 'n ondersoekgebaseerde laboratoriumervaring, onderrigaktiwiteite en AP ® -vrae. 'N Leerdoel kombineer die vereiste inhoud met een of meer van die sewe wetenskapspraktyke.

Groot idee 2 Biologiese stelsels gebruik vrye energie en molekulêre boublokke om te groei, voort te plant en om dinamiese homeostase te handhaaf.
Volgehoue ​​begrip 2.C Organismes gebruik terugvoermeganismes om groei en voortplanting te reguleer en om dinamiese homeostase te handhaaf.
Noodsaaklike kennis 2.C.2 Organismes reageer op veranderinge in hul eksterne omgewings.
Wetenskappraktyk 6.4 Die student kan bewerings en voorspellings maak oor natuurlike verskynsels gebaseer op wetenskaplike teorieë en modelle.
Leerdoelwit 4.13 Die student is in staat om die uitwerking van 'n verandering in die gemeenskap se bevolkings op die gemeenskap te voorspel.
Volgehoue ​​begrip 2.E Baie biologiese prosesse betrokke by groei, voortplanting en dinamiese homeostase sluit temporele regulering en koördinasie in.
Noodsaaklike kennis 2.E.3 Tydsberekening en koördinering van gedrag word deur verskillende meganismes gereguleer en is belangrik by natuurlike seleksie.
Wetenskappraktyk 4.1 Die student kan die keuse van die soort data wat nodig is om 'n bepaalde wetenskaplike vraag te beantwoord, regverdig.
Leerdoelwit 2.21 Die student is in staat om die keuse van die soort data wat nodig is om wetenskaplike vrae te beantwoord oor die relevante meganisme wat organismes gebruik om op veranderinge in hul eksterne omgewing te reageer, te regverdig.
Noodsaaklike kennis 2.E.3 Tydsberekening en koördinering van gedrag word deur verskillende meganismes gereguleer en is belangrik by natuurlike seleksie.
Wetenskappraktyk 5.1 Die student kan data ontleed om patrone of verwantskappe te identifiseer.
Leerdoelwit 2.38 Die student is in staat om data te ontleed om die bewering te ondersteun dat reaksies op inligting en kommunikasie van inligting die natuurlike seleksie beïnvloed.
Noodsaaklike kennis 2.E.3 Tydsberekening en koördinering van gedrag word deur verskeie meganismes gereguleer en is belangrik in natuurlike seleksie.
Wetenskappraktyk 6.1 Die student kan eise met bewysstukke regverdig.
Leerdoelwit 2.39 Die student is in staat om wetenskaplike aansprake te regverdig, deur gebruik te maak van bewyse, om te beskryf hoe tydsberekening en koördinering van gedragsgebeure in organismes deur verskeie meganismes gereguleer word.
Noodsaaklike kennis 2.E.3 Tydsberekening en koördinering van gedrag word deur verskillende meganismes gereguleer en is belangrik by natuurlike seleksie.
Wetenskappraktyk 7.2 Die student kan konsepte in en oor domein(e) verbind om te veralgemeen of ekstrapoleer in en/of oor blywende begrippe en/of groot idees.
Leerdoelwit 2.40 Die student is in staat om konsepte in en oor domein(e) te verbind om te voorspel hoe omgewingsfaktore reaksie op inligting beïnvloed en gedrag verander.
Groot idee 3 Lewende stelsels stoor, haal, stuur en reageer op inligting wat noodsaaklik is vir lewensprosesse.
Volgehoue ​​begrip 3.E Die oordrag van inligting lei tot veranderinge binne en tussen biologiese sisteme.
Noodsaaklike kennis 3.E.1 Individue kan op inligting reageer en dit aan ander kommunikeer.
Wetenskappraktyk 5.1 Die student kan data analiseer om patrone of verwantskappe te identifiseer.
Leerdoelwit 3.40 Die student is in staat om data te ontleed wat aandui hoe organismes inligting uitruil in reaksie op interne veranderinge en eksterne leidrade, en wat gedrag kan verander.
Noodsaaklike kennis 3.E.1 Individue kan op inligting reageer en dit aan ander kommunikeer.
Wetenskappraktyk 1.1 Die student kan voorstellings en modelle van natuurlike of mensgemaakte verskynsels en stelsels in die domein skep.
Leerdoelwit 3.41 Die student kan 'n voorstelling skep wat beskryf hoe organismes inligting uitruil in reaksie op interne veranderinge en eksterne aanwysings, en wat kan lei tot veranderinge in gedrag.
Noodsaaklike kennis 3.E.1 Individue kan handel oor inligting en dit aan ander kommunikeer.
Wetenskappraktyk 7.1 Die student kan verskynsels en modelle oor ruimtelike en tydelike skale verbind.
Leerdoelwit 3.42 Die student kan beskryf hoe organismes inligting uitruil in reaksie op interne veranderinge of omgewingswyses.

Gedragsbiologie is die studie van die biologiese en evolusionêre basisse vir sulke veranderinge. Die idee dat gedrag ontwikkel het as gevolg van die druk van natuurlike seleksie, is nie nuut nie. Diere gedrag is bestudeer vir dekades, deur bioloë in die wetenskap van etologie, deur sielkundiges in die wetenskap van vergelykende sielkunde, en deur wetenskaplikes van baie dissiplines in die studie van neurobiologie. Alhoewel daar oorvleueling tussen hierdie dissiplines is, volg wetenskaplikes op hierdie gedragsvelde verskillende benaderings. Vergelykende sielkunde is 'n uitbreiding van werk in menslike en gedragsielkunde. Etologie is 'n uitbreiding van genetika, evolusie, anatomie, fisiologie en ander biologiese dissiplines. Tog kan 'n mens nie gedragsbiologie bestudeer sonder om beide vergelykende sielkunde en etologie aan te raak nie.

Een doel van gedragsbiologie is om die aangebore gedrag, wat 'n sterk genetiese komponent het en grootliks onafhanklik is van omgewingsinvloede, uit die aangeleerde gedrag, wat voortspruit uit omgewingskondisionering, te dissekteer. Aangebore gedrag, of instink, is belangrik omdat daar geen risiko bestaan ​​dat verkeerde gedrag aangeleer word nie. Hulle is "hard bedraad" in die stelsel. Aan die ander kant is aangeleerde gedrag, hoewel dit meer riskant is, buigsaam, dinamies en kan dit verander word volgens veranderinge in die omgewing.

Aangebore gedrag: beweging en migrasie

Aangebore of instinktiewe gedrag maak staat op reaksie op stimuli. Die eenvoudigste voorbeeld hiervan is a refleksaksie, 'n onwillekeurige en vinnige reaksie op stimulus. Om die "knie-jerk"-refleks te toets, tik 'n dokter met 'n rubberhamer op die patellêre sening onder die knieskyf. Die stimulering van die senuwees daar lei tot die refleks van die uitbreiding van die been by die knie. Dit is soortgelyk aan die reaksie van iemand wat 'n warm stoof raak en instinktief sy of haar hand wegtrek. Selfs mense, met ons groot kapasiteit om te leer, toon steeds 'n verskeidenheid aangebore gedrag.

Kinesis en Taxi's

'N Ander aktiwiteit of beweging van aangebore gedrag is kinesis, of die ongerigte beweging in reaksie op 'n stimulus. Ortokinese is die verhoogde of verlaagde bewegingsnelheid van 'n organisme in reaksie op 'n stimulus. Houtluise, byvoorbeeld, verhoog hul spoed van beweging wanneer dit aan hoë of lae temperature blootgestel word. Hierdie beweging, hoewel lukraak, verhoog die waarskynlikheid dat die insek minder tyd in die ongunstige omgewing deurbring. Nog 'n voorbeeld is klinokinesis, 'n toename in draaigedrag. Dit word uitgestal deur bakterieë soos E coli wat, in samewerking met ortokinese, die organismes help om lukraak 'n meer gasvrye omgewing te vind.

'N Soortgelyke, maar meer gerigte weergawe van kinesis is taxi's: die gerigte beweging na of weg van 'n stimulus. Hierdie beweging kan reageer op lig (fototaksie), chemiese seine (chemotaksie) of swaartekrag (geotaksie) en kan gerig word op (positief) of weg (negatief) van die bron van die stimulus. 'n Voorbeeld van 'n positiewe chemotaxis word deur die eensellige protosoë vertoon Tetrahymena thermophila. Hierdie organisme swem met sy silia, beweeg soms in 'n reguit lyn en draai ander kere omdraaie. Die aantreklike chemotaktiese middel verander die frekwensie van draai as die organisme direk na die bron beweeg, na die toenemende konsentrasiegradiënt.

Vaste aksiepatrone

A vaste aksiepatroon is 'n reeks bewegings wat veroorsaak word deur 'n stimulus sodat die patroon, selfs wanneer die stimulus verwyder word, voltooi word. 'n Voorbeeld van so 'n gedrag kom voor by die driedoringstok, 'n klein varswatervis (Figuur 36.35). Mannetjies van hierdie spesie ontwikkel tydens die broeiseisoen 'n rooi maag en toon gedurende hierdie tyd instinktiewe aggressiwiteit vir ander mannetjies. In laboratorium-eksperimente het navorsers sulke visse blootgestel aan voorwerpe wat geensins soos 'n vis in hul vorm lyk nie, maar wat rooi op hul onderste helftes geverf is. Die manlike terugslag reageer aggressief op die voorwerpe, asof dit 'n regte manlike terugslag is.

Migrasie

Migrasie is die langtermyn-seisoenale beweging van diere. Dit is 'n ontwikkelde, aangepaste reaksie op variasie in beskikbaarheid van hulpbronne, en dit is 'n algemene verskynsel wat by alle groot groepe diere voorkom. Voëls vlieg vir die winter suidwaarts om by warmer klimate te kom met genoeg kos, en salm migreer na hul paai -terreine. Die gewilde dokumentêr uit 2005 Maart van die pikkewyne gevolg deur die migrasie van keiserpikkewyne van 62 myl deur Antarktika om kos na hul broeiplek en na hul kleintjies terug te bring. Wildebeeste (Figuur 36.36) migreer jaarliks ​​meer as 1800 myl op soek na nuwe grasvelde.

Alhoewel migrasie as aangebore gedrag beskou word, migreer slegs sommige migrerende spesies altyd (verpligte migrasie). Diere wat fakultatiewe migrasie toon, kan kies om te migreer of nie. Boonop migreer slegs 'n deel van die bevolking by sommige diere, terwyl die res nie migreer nie (onvolledige migrasie). Uile wat in die toendra woon, kan byvoorbeeld migreer in jare wanneer hul voedselbron, klein knaagdiere, relatief skaars is, maar nie migreer gedurende die jare wanneer knaagdiere volop is nie.

Kos soek

Kos soek is die handeling om voedselbronne te soek en te ontgin. Voergedrag wat energieverbruik maksimeer en energieverbruik verminder, word optimale voedingsgedrag genoem, en dit word bevoordeel deur die natuurlike afdeling. Die geverfde ooievaar gebruik byvoorbeeld sy lang snawel om die bodem van 'n varswatermoerasland vir krappe en ander kos te soek (Figuur 36.37).

Aangebore gedrag: Lewe in groepe

Nie alle diere leef in groepe nie, maar selfs die wat relatief eensaam is, behalwe dié wat aseksueel kan voortplant, moet paar. Paring behels gewoonlik dat een dier 'n ander sein om die begeerte om te paar te kommunikeer. Daar is verskeie tipes energie-intensiewe gedrag of vertonings wat met paring geassosieer word, wat paringsrituele genoem word. Ander gedrag wat voorkom in bevolkings wat in groepe woon, word beskryf in terme waarvan diere baat by die gedrag. In selfsugtige gedrag vind slegs die betrokke dier baat by altruïstiese gedrag, die optrede van een dier bevoordeel 'n ander dierlike koöperatiewe gedrag wanneer beide diere baat. Al hierdie gedrag behels 'n soort kommunikasie tussen bevolkingslede.

Kommunikasie binne 'n spesie

Diere kommunikeer met mekaar deur stimuli bekend as seine. 'N Voorbeeld hiervan kan gesien word in die driespintstokkie, waar die visuele sein van 'n rooi gebied in die onderste helfte van 'n vis die mannetjie aandui dat dit aggressief word en dat die wyfies aandui dat hulle moet paar. Ander seine is chemies (feromone), gehoor (klank), visueel (hofmakery en aggressiewe vertoon), of tasbaar (aanraking). Hierdie tipe kommunikasie kan instinktief of aangeleerd wees, of 'n kombinasie van albei. Dit is nie dieselfde as die kommunikasie wat ons met taal assosieer nie, wat slegs by mense en miskien in sommige primate en walvisse voorkom.

'N Feromoon is 'n afgeskeide chemiese sein wat gebruik word om 'n reaksie van 'n ander individu van dieselfde spesie te verkry. Die doel van feromone is om 'n spesifieke gedrag van die ontvangende individu uit te lok. Feromone kom veral onder sosiale insekte voor, maar dit word deur baie spesies gebruik om die teenoorgestelde geslag aan te trek, alarms te maak, voetspore te merk en ander, meer komplekse gedrag uit te lok. Daar word gedink dat selfs mense reageer op sekere feromone wat okselstandige steroïede genoem word. Hierdie chemikalieë beïnvloed menslike persepsie van ander mense, en in een studie was verantwoordelik vir 'n groep vroue wat hul menstruele siklusse sinchroniseer. Die rol van feromone in mens-tot-mens kommunikasie is steeds ietwat omstrede en word steeds nagevors.

Liedjies is 'n voorbeeld van 'n gehoorsein, wat deur die ontvanger gehoor moet word. Die bekendste hiervan is miskien voëlsange, wat die spesie identifiseer en gebruik word om maats te lok. Ander bekende liedjies is dié van walvisse, wat van so lae frekwensie is dat hulle lang afstande onder water kan aflê. Dolfyne kommunikeer met mekaar deur 'n wye verskeidenheid vokaliserings te gebruik. Manlike krieke maak tjirpgeluide met behulp van 'n gespesialiseerde orgaan om 'n maat te lok, ander mannetjies af te weer en 'n suksesvolle paring aan te kondig.

Hofskap vertoon is 'n reeks geritualiseerde visuele gedrag (seine) wat ontwerp is om 'n lid van die teenoorgestelde geslag te lok en te oortuig om te paar. Hierdie uitstallings is alomteenwoordig in die diereryk. Hierdie uitstallings behels dikwels 'n reeks stappe, insluitend 'n aanvanklike vertoning deur een lid gevolg deur 'n reaksie van die ander. As die vertoning op 'n stadium verkeerd uitgevoer word of die korrekte reaksie nie gegee word nie, word die paringsritueel laat vaar en die paringspoging sal nie slaag nie. Die paringsvertoning van die gewone ooievaar word in Figuur 36.38 getoon.

Aggressiewe vertonings is ook algemeen in die diereryk. ’n Voorbeeld is wanneer ’n hond sy tande ontbloot wanneer hy wil hê ’n ander hond moet terugsak. Vermoedelik kommunikeer hierdie uitstallings nie net die gewilligheid van die dier om te veg nie, maar ook sy vegvermoë. Alhoewel hierdie vertonings aggressie van die sender af aandui, word gedink dat hierdie uitstallings eintlik 'n meganisme is om die hoeveelheid werklike gevegte tussen lede van dieselfde spesie te verminder: dit laat individue toe om die gevegsvermoë van hul teenstander te bepaal en besluit dus of dit 'die stryd werd is'. Die toets van sekere hipoteses met behulp van spelteorie het tot die gevolgtrekking gekom dat sommige van hierdie vertonings die werklike vegvermoë van 'n dier kan oorskat en word gebruik om die teenstander te "bluf". Hierdie tipe interaksie, selfs al is dit "oneerlik", sal deur natuurlike seleksie bevoordeel word as dit meer kere suksesvol is as nie.

Afleiding vertoon word by voëls en sommige visse gesien. Hulle is ontwerp om 'n roofdier weg te lok van die nes wat hul kleintjies bevat. Dit is 'n voorbeeld van 'n altruïstiese gedrag: dit bevoordeel die jongmens meer as die individu wat die vertoning uitvoer, wat homself in gevaar stel deur dit te doen.

Baie diere, veral primate, kommunikeer deur middel van aanraking met ander lede in die groep. Aktiwiteite soos versorging, aanraking van die skouer of wortel van die stert, omhelsing, lipkontak en groetseremonies is al waargeneem in die Indiese langur, 'n ou aap. Soortgelyke gedrag word by ander primate gevind, veral by die groot ape.

Skakel na Leer

Die moorddiervoël lei roofdiere van sy eiers af deur 'n vertoning van gebreekte vlerke in hierdie video wat in Boise, Idaho geneem is, na te maak.

 1. Die ouer skep 'n afleiding om die roofdier weg te lok van jong jong, deur voor te gee dat hy 'n gebreekte vlerk het. Dit is 'n altruïstiese gedrag, aangesien die ouer die risiko loop om deur roofdier vermoor of benadeel te word.
 2. Die ouer skep 'n afleiding deur meer aggressief te wees en sy gewilligheid om te veg te toon. Altruïstiese gedrag word gesien as die ouer die risiko loop om aangeval, vermoor of beseer te word deur die roofdier.
 3. Ouers skep afleiding om die roofdier weg te lok van jongelinge deur voor te gee dat hy 'n gebroke vleuel het. Dit vertoon 'n altruïstiese gedrag, aangesien dit sy eie fiksheid verhoog, tesame met die fiksheid van die jong voël om sy jongste te red.
 4. Ouer skep afleiding deur meer aggressief te wees en sy gewilligheid om te veg te wys. Dit vertoon 'n altruïstiese gedrag deur die jongste te red; dit verminder sy eie fiksheid, tesame met die fiksheid van die jong voël.

Altruïstiese gedrag

Gedrag wat die fiksheid van die individu verlaag, maar die fiksheid van 'n ander individu verhoog, word altruïsties genoem. Voorbeelde van sulke gedrag word wyd oor die diereryk gesien. Sosiale insekte, soos bye, het geen vermoë om voort te plant nie, maar hulle onderhou die koningin sodat sy die korf kan bywoon. Meerkatte hou 'n wag staande om die res van die kolonie te waarsku oor indringers, al stel die wag homself in gevaar. Wolwe en wildehonde bring vleis aan paklede wat nie tydens 'n jag teenwoordig is nie. Lemurs sorg vir babas wat nie met hulle verband hou nie. Alhoewel hierdie gedrag op die oog af altruïsties lyk, is dit miskien nie so eenvoudig nie.

Daar was baie besprekings oor hoekom altruïstiese gedrag bestaan. Lei hierdie gedrag tot algemene evolusionêre voordele vir hul spesies? Help hulle die altruïstiese individu om sy eie gene oor te dra? En wat van sulke aktiwiteite tussen onverwante individue? Een verklaring vir altruïstiese-tipe gedrag word gevind in die genetika van natuurlike seleksie. In die boek van 1976, Die selfsugtige geen, wetenskaplike Richard Dawkins het probeer om baie oënskynlik altruïstiese gedrag vanuit die oogpunt van die geen self te verduidelik. Alhoewel 'n geen natuurlik nie selfsugtig in die menslike sin kan wees nie, kan dit so voorkom as die opoffering van 'n individu verwante individue bevoordeel wat gene deel wat identies is deur afkoms (aanwesig in familielede as gevolg van gemeenskaplike afkoms). Soogdierouers bring hierdie opoffering om vir hul nageslag te sorg. Keiserpikkewyne migreer kilometers in moeilike toestande om kos vir hul kleintjies terug te bring. Selfsugtige geen -teorie was deur die jare omstrede en word steeds onder wetenskaplikes op verwante terreine bespreek.

Selfs minder verwante individue, diegene met minder genetiese identiteit as dié wat deur ouers en nageslag gedeel word, baat by skynbaar altruïstiese gedrag. Die aktiwiteite van sosiale insekte soos bye, wespe, miere en termiete is goeie voorbeelde. Steriele werkers in hierdie samelewings sorg vir die koningin omdat hulle nou verwant is daaraan, en aangesien die koningin nageslag het, gee sy gene van die werkers indirek oor. Dit is dus tot fiksheidsvoordeel vir die werker om die koningin in stand te hou sonder om enige direkte kans te hê om sy gene deur te gee weens die steriliteit daarvan. Die verlaging van individuele fiksheid om die reproduktiewe fiksheid van 'n familielid te verbeter en dus 'n mens se inklusiewe fiksheid ontwikkel deur familie keuse. Hierdie verskynsel kan baie oppervlakkig altruïstiese gedrag wat by diere gesien word, verklaar. Hierdie gedrag kan egter nie werklik as altruïsme in hierdie gevalle gedefinieer word nie, want die akteur verhoog eintlik sy eie fiksheid óf direk (deur sy eie nageslag) óf indirek (deur die inklusiewe fiksheid wat dit verkry deur familielede wat gene met hom deel).

Onverwante individue kan ook altruïsties teenoor mekaar optree, en dit blyk die "selfsugtige geen" -verduideliking te trotseer. 'N Voorbeeld hiervan word by baie aapspesies waargeneem waar 'n aap sy rug aan 'n onverwante aap sal voorhou om die persoon die parasiete uit sy pels te laat haal. Na 'n sekere tyd word die rolle omgekeer en die eerste aap versorg nou die tweede aap. Daar is dus wederkerigheid in die gedrag. Albei baat by die interaksie en hul fiksheid word meer verhoog as as die een nie saamwerk of die een saamwerk nie en die ander nie saamwerk nie. Hierdie gedrag is steeds nie noodwendig altruïsme nie, aangesien die 'gee' -gedrag van die akteur gebaseer is op die verwagting dat dit in die toekoms die' ontvanger 'van die gedrag sal wees, genaamd wederkerig altruïsme. Wederkerige altruïsme vereis dat individue mekaar herhaaldelik teëkom, dikwels as gevolg van die lewe in dieselfde sosiale groep, en dat bedrieërs (diegene wat nooit 'teruggee nie') gestraf word.

Evolusionêre spelteorie, 'n wysiging van klassieke spelteorie in wiskunde, het getoon dat baie van hierdie sogenaamde "altruïstiese gedrag" glad nie altruïsties is nie. Die definisie van "suiwer" altruïsme, gebaseer op menslike gedrag, is 'n handeling wat 'n ander bevoordeel sonder enige direkte voordeel vir jouself. Die meeste van die gedrag wat voorheen beskryf is, blyk nie aan hierdie definisie te voldoen nie, en spelteoretici is goed om "selfsugtige" komponente daarin te vind. Ander het aangevoer dat die terme "selfsugtig" en "altruïsties" heeltemal weggelaat moet word wanneer dieregedrag bespreek word, aangesien dit menslike gedrag beskryf en dalk nie direk van toepassing is op instinktuele diereaktiwiteit nie. Wat egter duidelik is, is dat oorerflike gedrag wat die kanse verbeter om 'n mens se gene of 'n gedeelte van 'n mens se gene oor te dra deur natuurlike seleksie bevoordeel word en in toekomstige geslagte behoue ​​sal bly solank daardie gedrag 'n fiksheidsvoordeel oordra. Hierdie instinktiewe gedrag kan dan in spesiale omstandighede op ander spesies toegepas word, solank dit nie die dier se fiksheid verlaag nie.

Soek seksmaats

Nie alle diere reproduseer seksueel nie, maar baie wat dieselfde uitdaging het: hulle moet 'n geskikte maat vind en moet dikwels met ander individue meeding om een ​​te kry. Beduidende energie word spandeer in die proses om die seksmaat op te spoor, te lok en te paring. Twee soorte seleksie vind tydens hierdie proses plaas en kan lei tot eienskappe wat belangrik is vir voortplanting, sekondêre seksuele eienskappe genoem: interseksuele seleksie, die keuse van 'n huweliksmaat waar individue van die een geslag maats van die ander geslag kies, en intraseksuele keuse, die kompetisie vir maats tussen spesielede van dieselfde geslag. Interseksuele seleksie is dikwels kompleks omdat die keuse van 'n maat gebaseer kan wees op 'n verskeidenheid visuele, gehoor-, tasbare en chemiese leidrade. ’n Voorbeeld van interseksuele seleksie is wanneer vroulike poue kies om met die mannetjie met die helderste vere te paar. Hierdie tipe seleksie lei dikwels tot eienskappe by die gekose geslag wat nie die oorlewing verbeter nie, maar dit is die eienskappe wat die meeste aantreklik is vir die teenoorgestelde geslag (dikwels ten koste van oorlewing). Intraseksuele seleksie behels paringsvertonings en aggressiewe paringsrituele soos ramme wat koppe slaan—die wenner van hierdie gevegte is die een wat in staat is om te paar. Baie van hierdie rituele gebruik baie energie, maar lei tot die keuse van die gesondste, sterkste en/of mees dominante individue vir paring. Drie algemene paringsisteme, wat almal aangebore in teenstelling met aangeleerde gedrag behels, word in dierpopulasies gesien: monogaam, poligien en poliandroos.


Feite

Volledige oogenese in vitro en die verkryging van bevrugbare oosiete bevorder nie net die regulering van oogenese nie, maar ook om die vrugbaarheid van soogdiere te verbeter.

Onlangs herkonstrueer muis -oogenese van endogene PGC's of PGCLC's wat heeltemal afkomstig is van ES- of iPS -selle in vitro het aansienlike deurbrake gemaak.

Onder die drie hoofstappe wat betrokke is by soogdiere -oogenese in vitro (PGC -induksie, oosietdifferensiasie en -groei en oösietveroudering/IVF), die verkryging van oosiete in die sekondêre follikelstadium van PGC's of PGCLC's, is die mees uitdagende gebeurtenis tydens die oosietdifferensieringsproses.

Suksesvolle herkapitulasie van muis oogenese, onder heeltemal in vitro toestande, bied 'n waardevolle model vir die bestudering van die meganismes onderliggend aan soogdier-oogenese, veral vir menslike gefokusde studies.


Verdwynende sentriole in Meiose

Pimenta-Marques et al. het moontlik 'n meganisme agter die verdwyning van sentriole in vroulike gamete tydens meiotiese verdeling [1] ontdek. Navorsers het hierdie gebeurtenis die eerste keer in die vroeë 1930's herken, maar die dryfkrag agter die verdwyning het onbekend gebly, asook die uitwerking op sentriole wat deur meiotiese verdeling voortduur.

Nadat die proses van oogenese in drie fases verdeel is, het Pimenta-Marques et al. bepaal die stadiums en manier waarop sentriole begin verdwyn uit die ontwikkeling van oosiete Drosophila melanogaster. In plaas van dat hele sentriole verdwyn, het sekere komponente van die strukture gedurende die middel tot laat stadiums afgeneem. ANA1, 'n sentriole-spesifieke proteïen en 'n stabiele sentriole merker, gekonsentreer in die nabyheid van die kern deur die laat stadiums, wat dui op die teenwoordigheid van sentriole op daardie stadium. Ondersoekers het egter geen spoor van sentriole by die meiotiese spil opgespoor toe die kernomhulsel begin breek het nie. Hierdie bevinding verander ons vorige begrip van verdwyning van die sentriole deur die teenwoordigheid daarvan in baie later stadiums van oogenese te merk.

Ondersoekers het addisionele sentriool- en perisentriolêre proteïenmatriks (PCM)-komponente getoets om presiese afbreektydsberekening te bepaal. SAS6 en BLD10/CEP135 bestaan ​​uit die wawielstruktuur van die sentriool terwyl SAS6 gevind is in die laat stadiums van oogenese (soortgelyk aan ANA1), oösiete met BLD10 het begin afneem, wat aandui dat sentriole in werklikheid stuk vir stuk afbreek eerder as 'n geheel struktuur. In vergelyking, PCM-komponente soos 'n γ-tubulien (mikrotubuli-kernvormingsfaktor), SPD2/CEP192 (γ-tubulien-werwer) en SAS4/CPAP (sentriool-komponent wat PCM werf) het verlies of afnames so vroeg as die middelstadium getoon, met aansienlike verminder teen die laat stadiums. Gegewe dit, Pimenta-Marques et al. kon die venster van sentriole -agteruitgang na spesifieke laat stadiums 11–13 vernou deur die teenwoordigheid van ANA1 te bereken. Volledige uitskakeling van sentriole het teen laat stadium 14 plaasgevind.

Hierdie bevinding stel vas dat sentriole slegs effektief gedestabiliseer word as alle PCM -komponente weg is. ’n PCM-reguleerder, Polo-agtige kinase 1 (Polo), beperk meiose tot die oösiet in vroeë stadiums en veroorsaak die afbreek van die kernomhulsel. Hierdie reguleerder het in 89% van vroeë stadium oösiete verskyn, maar hierdie getal het in middel- tot laatstadium oösiete gedaal, wat saamgeval het met PCM-afbraak.

Toe Polo deur 'n Polo -ortoloog ooruitgedruk en kunsmatig aan sentriole vasgemaak was, het 90% van die oosiete die voortgesette teenwoordigheid van sentriole gedurende die laat stadiums getoon, en kontrole -oosiete het minimale vlakke van sentriole merkers getoon. Die bewaarde sentriole het in wisselwerking met die spil gewerk en die meiotiese organisasie ontwrig. Verbasend genoeg het dit gelyk of eiers normaal ontwikkel, maar slegs 1% van hierdie eiers het werklik uitgebroei in vergelyking met die 75% uitbroeitempo van kontroles, wat 'n hoë tempo van afwykende embrio-ontwikkeling aandui.

Hierdie studie verbind sentrioleretensie deur meiotiese en mitotiese afdelings in die embrio met vroulike steriliteit, en bied moontlike verklarings agter die vroeë embrio-sterftes. Boonop daag hierdie studie die konsep van sentriole as inherent stabiele strukture uit deur die toeligting van sowel die onstabiliteit van moederlike sentriole as die noodsaaklikheid van hierdie verdwyning vir behoorlike embryogenese.


Verstaan ​​​​hoe die immuunstelsel werk

Eksogene antigene kom dikwels in aanraking met die vel of gaan deur die lugweg, die spysverteringskanaal en genitale openinge en slymvliese binne. Hulle kan ook direk deur wonde in sirkulasie dring.

Spesifieke en nie -spesifieke verdediging

Meer byt-grootte vrae soos hieronder

2. Wat is die twee groepe van die liggaam se afweermeganismes teen vreemde of skadelike middels? Wat is die verskil tussen hulle?

Die liggaam het baie verdedigingsmeganismes teen vreemde patogene middels. Hierdie meganismes word in twee groepe verdeel: spesifieke meganismes en die nie -spesifieke meganismes. Spesifieke meganismes is deel van die immuunstelsel en bestaan ​​uit die humorale immuunrespons en die sellulêre immuunrespons wat onderskeidelik teenliggaampies en verdedigingselle teen spesifieke antigene produseer. Nie-spesifieke meganismes veg op 'n algemene wyse teen enige tipe antigeen (hulle is nie spesifiek nie) en daarby is 'n reeks verdedigingsmeganismes ingesluit, soos die velversperring teen vreemde middels, die slym- en gesilieerde epiteel van die lugweg, inflammasie (die inflammatoriese reaksie) en die werking van nie-spesifieke proteïene en verdedigingselle (soos interferone en makrofage).

Kies 'n vraag om dit op FB of Twitter te deel

Kies net (of dubbelklik) op 'n vraag om te deel. Daag u Facebook- en Twitter -vriende uit.

Inflammasie definisie en die inflammatoriese proses

3. Wat is ontsteking?

Inflammasie is die aanvanklike reaksie van die nie-spesifieke verdedigingstelsel teen aanvalle op die liggaam (die aanvalle kan veroorsaak word deur aansteeklike parasiete, chemiese kontaminasie, trauma, fisiese middels soos hitte en vuur, outo-immuniteit, ens.). Tydens ontsteking word 'n reeks nie -spesifieke leukosiete wat in sirkulasie voorkom, aangetrokke tot die beseringsplek in 'n poging om die skadelike middels te vernietig en die aangetaste gebied van die weefsel te isoleer.

4. Hoe werk die inflammasiemeganisme?

As 'n weefselbesering plaasvind, word histamien en ander vaso -aktiewe stowwe (genoem bemiddelaars van ontsteking) vrygestel, wat vasodilatasie veroorsaak en bloedvloei na die aangetaste plek verhoog. Granulosiet leukosiete wat in die bloed voorkom, word aangetrek na die plek van die besering deur stowwe wat bekend staan ​​as chemotaktiese faktore, wat deur die beseerde weefsel en die aktiewe granulosiete in die gebied vrygestel word. Die granulosiete verlaat die kapillêre via diapedesis, dit wil sê met behulp van pseudopode. Makrofage in die streek word ook geaktiveer. Hierdie selle oorstroom die ekstrasellulêre ruimte van die aangetaste gebied in 'n poging om die skadelike middels dood te maak of uit te skakel, om weefselnekrose te voorkom en om die beskadigde weefsel te isoleer.

5. Wat is etter?

Pus is 'n oorblyfsel van die inflammatoriese reaksie. Dit bevat 'n mengsel van fragmente van dooie leukosiete, aansteeklike middels (gewoonlik bakterieë) en weefsels.

6. Wat is die verband tussen inflammasie en koors?

In die weefselgebied waar ontsteking voorkom, word bakteriële gifstowwe, sitokiene, prostaglandiene, interleukiene en endoteelins vrygestel. Hierdie stowwe kom in sirkulasie en bereik die sentrale senuweestelsel, wat dan 'n toename in die liggaamstemperatuur vereis.

7. Watter tipe verdedigingsel lok bakterieë en laat dit hulle vermeerder tydens die ontstekingsproses? Wat word die afvalmateriaal genoem wat veroorsaak word deur die ontsteking wat veroorsaak word deur bakteriële infeksie?

Die belangrikste leukosiete wat vermeerder en deelneem aan die  inflammatoriese  reaksie teen bakteriële infeksies, is neutrofiele. In hierdie tipe ontsteking word die bloedvlak van hierdie selle verhoog, 'n kliniese toestand wat bekend staan ​​as neutrofilie.

By bakteriële ontsteking vorm fragmente van dooie bakterieë, dooie neutrofiele en weefsel pus.

8. Watter tipe verdedigingsel stimuleer wurminfeksie om te vermeerder?

Die belangrikste leukosiete wat vermeerder en deelneem aan die verdediging teen wurminfeksies, is eosinofiele. In hierdie tipe ontsteking word die vlak van hierdie selle in die bloed verhoog, 'n kliniese toestand wat bekend staan ​​as eosinofilie.

Eosinofiele word ook verhoog in allergiese toestande.

9. Watter tipe verdedigingsel stimuleer virusinfeksies om te vermeerder?

Die belangrikste leukosiete wat vermeerder en deelneem aan die verdediging teen virale infeksies is limfosiete. In hierdie tipe ontsteking word die vlak van hierdie selle in die bloed verhoog, 'n kliniese toestand wat limfositose genoem word.

Die immuunstelseloorsig - Beelddiversiteit: limfosiete

Die immuunrespons

10. Watter verdedigingsmeganisme begin werk wanneer inflammasie nie daarin slaag om 'n infeksie te stop nie?

As die inflammatoriese aanval nie genoeg is om die aansteeklike proses te stop nie, maak die liggaam staat op 'n spesifieke verdediging, die immuunrespons (humoraal en sellulêr), wat deur die limfosiete uitgevoer word.

11. Wat is die verskil tussen 'n humorale spesifieke immuunrespons en sellulêre spesifieke immuunrespons?

Humoristiese spesifieke immuunrespons is die verdedigingstelsel wat bestaan ​​uit teenliggaampies, beskermingsproteïene wat afgeskei word deur limfosiete wat vreemde agente met 'n hoë spesifisiteit aanval. Sellulêre spesifieke immuunrespons is die verdedigingstelsel waarin spesifieke limfosiete (selle) ander vreemde selle en agente direk aanval.

Antigeen Definisie

12. Wat is 'n antigeen?

'n Antigeen is enige stof, deeltjie of aansteeklike middel wat as vreemd aan die liggaam erken word. Die kontak van die antigeen met die liggaam veroorsaak 'n verdedigingsreaksie teen die antigeen (nie -spesifiek, spesifiek of albei).

Die humorale immuunrespons en teenliggaampies

13. Watter selle is verantwoordelik vir die produksie van teenliggaampies?

Die selle wat teenliggaampies produseer, of eerder die selle van die humorale immuunstelsel, is B-limfosiete (B-selle).

14. Wat is immunoglobuliene?

Immunoglobulien is die alternatiewe naam vir teenliggaampies. Immunoglobuliene is komplekse proteïene wat 'n onveranderlike gedeelte en 'n veranderlike gedeelte bevat en wat bestaan ​​uit vier polipeptiedkettings. Die veranderlike gedeelte van elke immunoglobulien is verantwoordelik vir die hoë spesifisiteit van die antigeen-teenliggaam-binding.

15. Hoe werk teenliggaampies om antigene te neutraliseer?

Teenliggaampies, of immunoglobuliene, help om die vernietiging van antigene te vergemaklik. Hulle lok fagositiese leukosiete aan, veroorsaak die aanval van spesifieke verdedigingsmolekules (aktivering van die komplementstelsel) en neutraliseer die toksisiteit van sommige antigene direk.

Immuun geheue

16. Hoe kan 'n liggaam wat voorheen met 'n antigeen in aanraking gekom het, deur dieselfde middel teen toekomstige infeksies geïmmuniseer word?

Hierdie verskynsel word immuungeheue genoem. Wanneer 'n antigeen vir die eerste keer met selle van die humorale immuunstelsel in aanraking kom, vermeerder B-limfosiete wat vervaardigers is van spesifieke immunoglobuliene teen daardie antigeen en sintetiseer in dae hul teenliggaampies. Dit word primêre reaksie genoem. Sommige van hierdie spesifieke B -limfosiete bly lank, soms gedurende die hele lewe van die individu, in omloop en word die geheueselle van die immuunstelsel. As die liggaam in die toekoms aan dieselfde antigeen blootgestel word, sal die produksie van teenliggaampies vinniger en meer intens wees, aangesien die immuunstelsel reeds bereid is om teen die antigeen te reageer. Dit word die sekondêre reaksie genoem.

17. Hoe kan immuungeheue by die doeltreffendheid van entstowwe en allergiese reaksies betrokke wees?

Entstowwe is beheerde inentings van fragmente van aansteeklike middels of onaktiewe aansteeklike middels om die primêre immuunrespons, die vorming van spesifieke geheue B limfosiete teen die antigeen, te veroorsaak. Daarom produseer die liggaam immunoglobuliene en is dit bereid om antigene te vernietig wanneer dit deur nuwe middels aan nuwe infeksies blootgestel word.

By allergieë word die humorale immuunstelsel sensitief (maak teenliggaampies en spesifieke geheue B -limfosiete) teen algemene omgewingsstowwe wat verkeerdelik as antigene herken word. Byvoorbeeld, stuifmeel-afgeleide stowwe, stofdeeltjies, verbindings wat in voedsel of in medisyne, ens. Voorkom, kan as antigene herken word, wat die primêre reaksie veroorsaak en 'n immuungeheue daarteen skep wat dan die oorsaak van die allergie word. Hoe meer die individu aan daardie stowwe blootgestel word, hoe intenser is die immuunreaksie.

Die IgE -teenliggaampies wat die allergie veroorsaak, bind aan die reseptore van leukosiete wat mastosiete genoem word, waarvan die sitoplasma vol histamienkorrels is. Die teenliggaam-mastosietbinding veroorsaak dat hierdie selle 'n groot hoeveelheid histamien in die sirkulasie vrystel, wat inflammasie stimuleer en allergiese simptome en tekens veroorsaak. Om hierdie rede word allergieë behandel met antihistamiene, middels wat die histamienreaksie blokkeer. Verergerde allergiese reaksies, soos die hipersensitiwiteit vir sommige medisyne soos penisillien en sulfas, kan anafilaktiese skok veroorsaak, 'n ernstige kliniese toestand wat soms tot die dood kan lei.

Die sellulêre immuunrespons

18. Hoe verskil die werking van teenliggaampies teen bakterieë en virusse? Waarom word die sellulêre immuunrespons geaktiveer in die geval van chroniese virusinfeksie?

Die teenliggaampies van die humorale immuunstelsel werk teen ekstrasellulêre middels, soos gifstowwe of bakterieë, maar is nie aktief in die intrasellulêre ruimte nie en kan nie doeltreffend virusse bestry nie.

In die geval van virusinfeksie (en ook van kankeragtige of voorkankerige selle) word die immuunaanval uitgevoer deur die immuunstelsel van die sellulêre stelsel, waardeur T en NK (natuurlike moordenaars) limfosiete spesifieke selle en virusse vernietig.

19. Hoe vind die sellulêre immuunrespons plaas?

Die limfosiete wat deelneem aan die sellulêre immuunrespons is T -limfosiete. T -limfosiete kan in drie hooftipes verdeel word: sitotoksiese T -limfosiete (sitotoksiese T -sel), helper T -limfosiete (helpersel) en onderdrukker T -limfosiete. Sitotoksiese selle is die effektors van die stelsel, wat beteken dat hulle ander selle wat as vreemd herken word direk aanval (byvoorbeeld swamselle, selle wat deur virusse besmet is, neoplastiese selle, entselle, ens.). Helperselle en onderdrukker T -limfosiete tree op as reguleerders van die stelsel deur stowwe vry te stel wat onderskeidelik die immuunwerking van T- en B -limfosiete stimuleer en belemmer. Na die primêre immuunrespons bly geheue T -limfosiete ook in omloop om 'n vinniger en meer effektiewe reaksie te bied in die geval van toekomstige infeksies.

20. Wat is die antigeen-aanbiedende selle van die immuunstelsel?

Die antigeen-aanbiedende selle van die immuunstelsel, ook bekend as APC-selle, is selle wat fagositose en die vertering van vreemde (na die liggaam) mikroörganismes uitvoer, wat later die antigene wat van hierdie mikroörganismes afkomstig is, aan die buitekant van hul plasmamembraan blootstel . Hierdie verwerkte antigene word dan herken deur limfosiete, wat die immuunrespons aktiveer. Verskeie tipes selle, soos makrofage, kan as antigeen-presenterende selle optree.

Aktiewe en Passiewe Immunisering

21. Wat is passiewe en aktiewe immunisering? Wat is die verskil tussen hierdie tipe immunisering in terme van die duur van die beskerming daarvan?  

Aktiewe immunisering is wanneer 'n antigeen die liggaam binnedring, wat die primêre immuunrespons en die produksie van geheue -limfosiete en teenliggaampies veroorsaak, wat dan 'n vinniger en meer effektiewe immuunverdediging bied tydens toekomstige infeksies deur dieselfde antigeen. Passiewe immunisering is wanneer immunoglobuliene teen 'n antigeen in die liggaam ingespuit word om beskerming te bied in die geval dat die liggaam deur die antigeen besmet word.

Aktiewe immunisering is geneig om langer te duur as passiewe immunisering, aangesien daar by die aktiewe tipe, bykomend tot teenliggaampies, spesifieke geheue limfosiete in die sirkulasie bly. In passiewe immunisering is die duur van die beskerming dieselfde as die duur van die teenliggaampies in sirkulasie.

22. Waarom is moedermelk belangrik vir die immuunbeskerming van 'n baba?

Behalwe dat dit voedingsbelangrik is, is moedermelk ook betrokke by die verdediging van die baba teen aansteeklike middels. Kort na geboorte produseer die moeder meer vloeibare melk genaamd bies, wat ryk is aan immunoglobuliene (teenliggaampies). Hierdie teenliggaampies word nie deur die sirkulasie van die baba geabsorbeer nie, maar bedek eerder die interne oppervlak van die baba se ingewande, val moontlike antigene aan en maak dit vir patogene bakterieë moeiliker om binne die orgaan te vermeerder.

23. Hoe word teenstowwe geproduseer? Waarom is teenstowwe 'n voorbeeld van passiewe immunisering?

Teengif word deur die volgende proses verkry: die gif (antigeen) word in ander soogdiere ingespuit, soos by perde maak hierdie diere spesifieke teenliggaampies teen die antigeen bloed van die diere word versamel en gesuiwer om die teenliggaampies te verkry en hierdie teenliggaam-bevattende materiaal word die teengif. As 'n mens deur die antigeen besmet word, word die spesifieke teenstrydigheid aan hom/haar gegee en vind die aksie teen die antigeen plaas.

Teenstrydighede kan ook as 'n voorkomende maatreël toegedien word, en aangesien dit basies bestaan ​​uit spesifieke immunoglobuliene teen sommige antigeen, is die proses 'n voorbeeld van passiewe immunisering.

24. Wat is die verskil tussen homoloë en heteroloë immunoglobuliene?

Homoloë immunoglobuliene is menslike (van dieselfde spesie) immunoglobuliene. In die geval van inenting by diere, soos in veeartsenykundige prosedures, word homoloë immunoglobuliene uit die bloed van diere van dieselfde spesie van die dier wat behandel word, behandel. Heteroloë immunoglobuliene word verkry van diere van verskillende spesies van die een waarin hulle ingespuit sal word.

Homoloë immunoglobuliene is veiliger, aangesien dit versamel word van individue van dieselfde spesie van die individu waarin hulle ingespuit sal word, en daarom is die risiko dat die teenliggaampies as vreemd herken word en 'n immuunrespons veroorsaak, laer is. Heteroloë immunoglobuliene is meer geneig om deur die teenliggaampies van die individu vernietig te word.

Hoe entstowwe werk

25. Wat is natuurlike aktiewe immunisering en kunsmatige aktiewe immunisering?

Natuurlike aktiewe immunisering is wanneer 'n vorige natuurlike infeksie die primêre immuunrespons veroorsaak, spesifieke geheueselle word geproduseer en die individu word immuun teen nuwe infeksies van die antigeen. Dit is wat gebeur met siektes wat mense slegs een keer in die lewe raak, soos die bof en waterpokkies.

Kunsmatige aktiewe immunisering is wanneer die primêre immuunrespons veroorsaak word deur die inenting van spesiaal voorbereide antigene in 'n individu. Dit is die geval met entstowwe.

26. Waarom word entstowwe gemaak van die siekte -middel of fragmente daarvan?

Die doel van entstowwe is om 'n spesifieke primêre immuunrespons (en die gevolglike vorming van teenliggaampies en geheueselle) kunsmatig te veroorsaak vir 'n gegewe infeksie of siekte, om die individu in die toekoms teen infeksies deur die patogene middel te immuniseer.

Aangesien elke teenliggaam nie teen 'n verskeidenheid antigene inwerk nie, maar slegs teen sy spesifieke antigeen inwerk, is dit nodig dat die immuunstelsel in aanraking kom met die antigeen waarteen die immunisering bedoel is. Die herkenning van spesifieke molekulêre gedeeltes van elke antigeen veroorsaak dat die immuunstelsel die spesifieke veranderlike gedeelte van die immunoglobuliene produseer om die antigeen aan te val. Om aktiewe immunisering te veroorsaak, is dit dus nodig om die liggaam te ent met klein dele van die aansteeklike middel of die hele middel (dood of geïnaktiveer).

27. Watter tipes antigene kan entstowwe vorm?

Entstowwe kan bestaan ​​uit dooie middels van die siekte, geïnaktiveerde middels van die siekte, geïnaktiveerde gifstowwe of fragmente van die aansteeklike middel.

Voorbeelde van sommige entstowwe en hul tipe antigene middels is: BCG, geïnaktiveerde tuberkulose-basille die tetanus-entstof, geïnaktiveerde toksien die anti-difterie, geïnaktiveerde toksien antipolio Salk-entstof, dooie poliovirus antipolio Sabin-entstof, verswakte (geïnaktiveerde) poliovirus.

28. Waarom bestaan ​​daar nog nie 'n langdurige entstof teen verkoue nie?

Virusse met 'n hoë mutasiesnelheid, soos die virus wat verkoue veroorsaak, omseil maklik die werking van entstowwe teen hulle. Na 'n primêre immuunrespons (natuurlik of kunsmatig geïnduseer) teen die virus, verskyn daar gedurende die volgende seisoen van infeksie nuwe mutante weerstandbiedende stamme en gaan die beskerming wat deur die immuunrespons van die afgelope seisoen verkry word, verlore. (Daar kan gesê word dat hierdie hoë mutasiesnelheid 'n vorm is van 'immunisering' wat deur hierdie virusse ontdek word.)

29. Waarom word entstowwe gebruik in die voorkoming, maar nie in die behandeling van infeksies nie? Waarom kan teen -gifserums gebruik word in die voorkoming en behandeling?

Entstowwe word nie gebruik vir die behandeling van infeksies nie, omdat dit afhanklik is van die primêre immuunrespons, wat ongeveer 'n week neem om te voorkom en nie so intens en effektief is nie. Aan die ander kant word teen -gifserums in sirkulasie ingeënt en word dit as 'n onmiddellike behandeling gebruik omdat dit bestaan ​​uit 'n groot hoeveelheid immunoglobulien (teenliggaampies) wat kragtig is teen hul spesifieke gif.

30. Wat is 'n DNA -entstof?

'N DNA -entstof, of DNA -inenting, is 'n inentingstegnologie wat gebaseer is op genetiese ingenieurswese. By DNA -inenting word 'n rekombinante plasmied (vektor) wat die geen van 'n spesifieke antigeen bevat wat deel uitmaak van 'n gegewe patogene middel in die selle van die individu ingevoeg om geïmmuniseer te word. Hierdie selle begin dan die antigeen produseer wat die primêre immuunrespons veroorsaak, en teoreties word die individu teen die antigeen geïmmuniseer.

Outo -immuniteit

31. Wat word die naam gegee aan toestande waarin die immuunstelsel van 'n individu die agent van siektes is? Wat is 'n paar voorbeelde van hierdie toestande?

Siektes wat veroorsaak word deur die werking van 'n individu se eie immuunstelsel word outo -immuun siektes genoem.

Outo -immuun siektes kom voor wanneer die immuunstelsel teenliggaampies of verdedigingselle produseer wat selle, weefsels en organe van sy eie liggaam aanval. Die aangetaste selle of weefsels word verkeerdelik as antigene deur die immuunstelsel herken. Rumatoïede artritis, lupus, sklerodermie, vitiligo, pemphigus, tipe I diabetes mellitus, Crohn se siekte (chroniese ontsteking van die ingewande), myasthenia gravis, Graves se siekte, Hashimoto se siekte, ens., Is almal voorbeelde van outo -immuun siektes.

Noudat u die immuunstelsel voltooi het, is dit u opsies:


Histologiese studies oor gametogenese, hermafroditisme en die gametogene siklus van Anodonta gabillotia pseudodopsis (Locard, 1883) in die Golbasimeer, Turkye (Bivalvia: Unionidae).

OPSOMMING Hierdie studie beskryf die seisoenale voortplantingsiklus, gonadestruktuur en geslagsverhouding van die Anodonta gabillotia pseudodopsis. Altesaam 300 individue is in maandelikse monsters van September 2005 tot Augustus 2006 in Golbasi-meer, Turkye, versamel. Berekening van die gonadosomatiese indeks en histologiese ondersoek van die gonades het getoon dat gametogenese in die winter begin het en in die somer en vroeë herfs ontstaan ​​het. Alhoewel die geslagsverhoudings van Anodonta gabillotia pseudodopsis nie beduidend van die verwagte 1: 1 verhouding (P & gt 0,05) verskil nie, is effens vroulike bevooroordeelde seksrantsoen aangeteken. Alhoewel daar byna die hele jaar volwasse oosiete en spermatosoë was, was die gonadale aktiwiteit die laagste in Oktober en Desember, toe die herstel en herorganisasie van die gonade meer duidelik was as gametogenese. Beide geslagte het die grootste gonade -aktiwiteit gedurende die somermaande van die jaar getoon. Drie tipes gonades is geïdentifiseer, wat gewissel het volgens die proporsie gametogene weefsel. Volgens ons morfologiese en histologiese waarneming is Anodonta gabillotia pseudodopsis geklassifiseer as toevallige of abnormale hermafrodiet (tipies by tweeslagtige spesies) spesies. Die hermafroditiese monsters van A. pseudodopsis het gonades gehad wat hoofsaaklik uit weefsel van slegs wyfie bestaan. Hierdie resultate dui daarop dat wyfies onder sekere omgewingstoestande hermafrodiete kan word en selfbevrugting kan plaasvind.

SLEUTELWOORDE: Anodonta gabillotia pseudodopsis, gametogenese, voortplantingsiklus, geslagsverhouding

Daar is 3 genera varswatermossels inheems aan die Golbasi -meer Unio Dreissena en Anodonta. Anodonta word voorgestel deur 3 spesies (Anodonta cygnea, Anodonta vescoiana, Anodonta piscinalis) en 2 subspesies (Anodonta cygnea watersoni, Anodonta gabillotia pseudodopsis) (Soylu 1990, Sereflisan 2001). Anodonta gabillotia pseudodopsis word in stadiger bewegende riviere, mere aangetref en word beskryf as 'n aktiewe spesie wat dikwels met ongewone spoed kruip (persoonlike waarneming). Ten spyte van die groot aantal voordele in die gesin, het vakbonde min of geen aandag van die wetenskaplike gemeenskap in Turkye ontvang nie. Vroeë taksonoom (Modell 1951, Geldiay & Bilgin 1969, Schutt 1982) het pogings aangewend om Turkse spesies te lys en te klassifiseer. Die volgende studies is hoofsaaklik uitgevoer op hul sistematiese en verspreidings (Geldiay & Bilgin 1969, Kinzelbach 1989).

Bascinar (2003) het op swaanmossel Anodonta cygnea bestudeer. Volgens hierdie studie het A. cygnea geen ekonomiese waarde nie. A. cygnea, hoewel dit nie kommersieel belangrik is nie, word dit dikwels vir viskos gebruik en dit vind plaas aan die onderkant van varswater voedselketting is dit dikwels die belangrikste primêre verbruikers in baie akwatiese habitatte. Watson (2000) het 'n paar studies (verspreiding, voortplanting, lewensgeskiedenis) op 'n naverwante spesie, Anodontoides ferussacianus, uitgevoer. Allen (1924) bestudeer 'n ander naby verwante spesie, Anodonta imbecillis in die Mississippirivier. Die skrywer verklaar dat A. imbecillis nie afhanklik is van parasitisme nie (dit dra die kleintjies in sy buideldier tydens metamorfose van glochidia tot jongmossels, en elimineer dus die parasitiese stadium van visse wat ander spesies ondergaan) en dit is hermafrodities. Henley (2002) het ook hermafroditisme in gonades van Utterbackkia imbecillis, wat voorheen bekend gestaan ​​het as Anodonta imbecillis, opgespoor. Haukioja en Hakala (1978) het evolusie in die lewensgeskiedenis in Anodonta piscinalis ondersoek. Jokela en Palokangas (1993) beskryf die voortplantingstaktiek vir 'n anodonta -bevolking in Finland.

Tot onlangs was die gametogenetiese siklus vir vakbonde in Turkye onbekend en was daar geen inligting beskikbaar oor die voortplantingsbiologie en gonade -ontwikkeling van hierdie spesies nie. Die voortplantingsbiologie en akwakultuurpotensiaal van 'n unionidae-spesie, Unio terminalis delicatus in Turkye is egter eers deur Sereflisan (2003) ondersoek. Vervolgens beskryf Cek & amp Sereflisan (2006) die ontwikkeling van die gonades, geslagsverhouding en gametogenetiese siklus vir Unio terminalis delicatus in Hatay -streek. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie spesie groot potensiaal het vir akwakultuurgebruik.

Hierdie artikel beskryf die gametogene siklus van Anodonta gabillotia pseudodopsis in Golbasi -meer, Suidoos -Turkye, in detail. Die gametogeniese siklus, toevallige hermafroditisme, geslagsverhouding en oösietgroei word beskryf met behulp van histologiese en morfologiese analise.

Monsters van A. gabillotia is maandeliks versamel uit die moddervlaktes van die Golbasi -meer, 'n groot wateropslag ongeveer c. 50k m oos van Antakya. Die terrein was vlak meer (36 [grade] 30 '16 "N 36 [grade] 29' 42" E). Hierdie terrein is deur Sereflisan (2003) as eerstegraads skoon water geklassifiseer. Die totale oppervlakte van die Golbasi -meer is 1200 ha, wat bestaan ​​uit 400 ha met moerasagtige oppervlakte. Die meer word deur ondergrondse water gevoed en vir landboubesproeiing en ontspanningsgeriewe gebruik. Monsterneming is uitgevoer tussen Oktober 2005 en September 2006. Die gonodosomatiese indeks (GSI) is beraam uit 25 monsters, wat tussen 2,38 en 4,95 cm in dophoogte gemeet is, elke 30 dae. Die tweekleppels is van die rotse afgetrek, in die meerwater gewas, in 'n koelerbak oor ys vervoer en binne 24 uur verwerk. In die laboratorium is die tweekleppers ontleed, die skulpe verwyder en die totale nat gewig en gonade nat gewig aangeteken.Die gonadosomatiese indeks is bereken met behulp van die vergelyking wat Wolff (1988) aangeneem het:

Die gonades van 25 monsters is gebruik in die berekening van die gonado-somatiese indeks en geslagsverhouding. Tien monsters is toe ewekansig gemonster vir histologiese ontleding van die gonades.

Die geslag van elke monster is geïdentifiseer deur ondersoek van die viscerale massa, histologiese waarneming van die gonades en die kieue is ondersoek vir die teenwoordigheid van embrio's. In die middelste gedeelte van die binneste halwe takke van die wyfies is die interlamellêre septa duidelik verdik om strukturele ondersteuning te bied vir die jongmense (Jupiter & Byrne 1997). Dit was 'n permanente kenmerk en in nie-broedende monsters het die identifikasie van wyfies vergemaklik. Om te toets of die waargenome geslagsverhoudings aansienlik verskil van die verwagte geslagsverhoudings van die mossels, gebaseer op sekondêre geslagskenmerke en op gonadhistologie, is die Chi-Square [chi square]) toets gebruik (Zar 1996).

Eierstokke van vyf vroulike monsters vir elke maand is direk in 10% neutraal gebufferde formalien gefixeer. Toetse van vyf mans van elke maand is ook vasgestel. Alhoewel dit vir ongeveer een week in formalien gepreserveer is, is dwarssnitte van die sentrale gedeelte van die gonademonsters in gegradeerde etanol gedehidreer, in paraffien ingebed, teen 5 µm gesny en met hematoksilien en eosien (MERCK) gekleur vir histologiese ondersoek (Ross 1992). Na histologiese werk is alle skyfies onder 'n ligmikroskoop (CH-2 Olympus-Japan) ondersoek. Ontwikkelingsfases van vroulike en manlike granaatselle is geïdentifiseer volgens beskrywings deur Park en Chung (2004). Die stadiums van oosiete en spermatozoa -ontwikkeling is geklassifiseer op grond van waarnemings van veranderinge in die kern, nukleoli en sitoplasma.

Gametogenese en voortplantingsiklus,

Die gonade van die A. pseudodopsis is geleë tussen die klier spysvertering divertikula en die buitenste fibromuskulêre lae, wat saamgepers word deur die veselagtige bindweefsel en spiervesels. Soos die gonade volwasse word, strek dit tot by die onderste deel van die gespierde lae, om die voet. Die oogenese van die A. pseudodopsis is in vyf fases verdeel: oogonia, vroeë vitellogeniese oosiete, vitellogene oosiete, laat vitellogniese eierselle en volwasse oosiete (Fig. 1A, B, C). Spermatogenese is ook in 5 stadiums verdeel: spermatogonia, primêre spermatosiet, sekondêre spermatosiet, spermatosiete en spermatozoa (sien Fig. 3B, E later).

By die wyfies was alle ontwikkelingsfases in die winter- en lente -maande aanwesig (fig. 1A, B) en oogenese was intens. In Maart was die ovariale follikels goed georden, radiaal rondom distale geslagskanale. Oogoniaselle was gedurende die voortplantingsiklus in die follikel van die A. pseudodopsis. Hulle was bolvormig, met verspreide chromatien en tussen die stroma geleë. Die oogonia het een groot basofiele kern en ligte basofiele sitoplasma en het ontwikkel tot die previtellogeniese oosiete (Fig. 1A). Op die stadium van previtellogeniese oosiete het die kern (kiemblaar) in grootte toegeneem en verskeie nukleoli verskyn (Fig. 1A). Hierdie was gewoonlik aan die omtrek van die kiemblasie gerangskik. In die vroeë vitellogeniese oosiete stadium was die sitoplasma merkbaar bevlek met eosien. Ondifferensieerde mesenchiem en eosinofiele korrelselle was ook volop op die follikulêre wand. Bindweefsel was wyd versprei tussen follikels (Fig. 1A). Die vitellogeniese oosiete is in die middel van die Lumina van die follikel geleë. Die kern van vitellogeniese oosiete bestaan ​​uit baie nukleoli en word steeds groter en word baie onreëlmatig van vorm (Fig. 1A). Hierdie stadiums was meestal waarneembaar in die wintermaande. Op hierdie stadium was die kern in die middel van die oosiete. By die laat vitellogene oösiete het die kern 'n beduidende aantal projeksies in die sitoplasma (ooplasma) getoon, en sy membraan was hoogs opgerol in die afdelings. Volwassenheidstadium word onderskei deur migrasie van die kern na die steel en voet, waar dit gebly het. Die kernmembraan het gedisintegreer, die kern was kleiner in grootte en die nukleoli was kleiner as die vorige stadium en skaars onderskeibaar in die kern (germinale vesikel afbreek), (Fig. 1B). Hierdie stadium was meestal in die lente en somermaande waarneembaar. Volgroeide oosiete was intens eosinofiel.

Aan die begin van sitoplasmiese groei het elke oösiet 'n eierstingel en was dit aan die follikelwande van die oogeniese follikel vasgemaak (Fig. 1B). Die meeste van hierdie oosiete het hul gehegtheid aan die kiemepitheliran behou deur hierdie basale steel tot 'n gevorderde ontwikkelingsfase toe hulle na die lumen verhuis het ter voorbereiding van die paai (Fig. 1).

Volwasse oösiete was die grootste deel van die jaar teenwoordig en dit was in die follikulêre lumen gestrooi. Dwarsdeur die jaar het sommige wyfies 'n groot voorraad eiers gehad wat nie gekuit is nie, terwyl ander minder los-geordende oösiete gehad het. Die eierstokke het in Maart hul maksimum swangerskapstadium bereik. Op hierdie tydstip is hulle gevul met volgroeide eiers en die ruimte van die interfollicle was minimaal (fig. IC). Na die aanvang van die uitbroei van April/Mei was die eiers losgemaak en die follikels was minder vol. Hierdie toestand is gehandhaaf gedurende die paai seisoen, gedurende die somer en herfs maande. Aan die einde van die broei in Oktober 2005 het al die mossels gonades wat min of geen oösiete bevat het, deurgebring en gonade is ahnost vervang deur bindweefsel (Fig. 1D, E). Van vroeg in April tot einde Oktober het baie mossels geskiet (Fig. 1D). In die paaiseisoen het sommige postovulatoriese follikels 'n opening na die gesilieerde gonoduk gehad waardeur volwasse oösiete vrygestel is (Fig. 1F). Ongedifferensieerde mesenchiem selle was volop in post-pawned individue (Fig. 1E, F). Ryp mossels van beide geslagte was vroeg in die lente maande dominant. A. pseudodopsis sonder gametogeniese aktiwiteit oorheers in November en Desember.

Gametogenese by manlike A. pseudodopsis het dieselfde deurlopende patroon vir die wyfies gehad (Fig. 2A, C). Die testes bevat ook sperms in verskillende ontwikkelingsfases met trosse spermatosiete en spermatiede langs die manlike follikulêre wand. Die testikel follikels was netjies en gereeld gereël in die wintermaande (Fig. 2A). Spermatogoniaselle was ook gedurende die voortplantingsiklus in die manlike follikel van die A. pseudodopsis. Spermatogonia was ovaal en die grootste selle, het uit die follikelwand gegroei en was ongeveer 7 µm in deursnee en het relatief min sitoplasma gehad. Hierdie selle het mitoties verdeel en spermatosiete gevorm. Spermatosiete was sferiese selle met 'n groot homogene kern. Hulle het egter geen sigbare kernmembraan gehad nie en hul nukleolus is nie duidelik opgespoor nie (Fig. 2B). Spermatosiete was kleiner (5gin) as die spermatogonia en het ontwikkel tot spermatiede, wat donker gevlek was met hematoksielien en versprei in die middel van die Lumina van die follikel (Fig. 2B). Hulle was veelvlakkig en die kern was heeltemal homogeen. Die spermatiede het ontwikkel tot spermatosoa. Hulle deursnee is aangeteken, as 3 µm. Spermatozoa was kleiner as die sperlnatiede en was sterk basofiel. Sy deursnee was 2 µm. Geelbruin korrels was 'n algemene kenmerk van die follikels in somermaande. Minuut Geelbruin korrels is ook gereeld in die epiteel van die geslagskanale gesien. In Junie het die follikels 'n hoeveelheid sperm bevat, wat by baie mans in die geslagskanale vloei (Fig. 2C). Dit was duidelik dat volwasse spermatozoa 'n manlike follikel deur 'n gesiliede gonodukt verlaat het (Fig. 2C). Sperm morulae is in Mei, Junie en Julie aangetref en in die meeste studie -eksemplare (Fig. 2B). Mannetjies het gedeeltelik in Mei gekuit. In Junie, Julie en Augustus was die manlike gonade byna identies aan die wat in Mei waargeneem is. In Oktober bevat die follikel volwasse spermatozoa, waarvan baie besig was om te degenereer. Manlike follikel het ook ontaard. (Fig. 2D). Teen Desember was die manlike follikel amper leeg en spermatogonie was by die manlike follikelperiferie (Fig. 2E). Die hele manlike gamete -sellyn van die spermatogonia tot die spermatozoa was in die wintermaande teenwoordig.

Gonadkarakterisering en toevallige hermafroditisme in Anodonta pseudodopsis

Drie tipe gonadale struktuur is in A. pseudodopsis geïdentifiseer volgens hul grootte en histologie. In die eerste tipe gonade (Tipe I, +, Fig. 1A, B, C), het die ovariumfollikel aansienlik oorheers, en die mossel was funksioneel vroulik. Manlike weefsel was nie makroskopies waarneembaar nie. In hierdie tipe gonade was manlike kiemselle ook nie histologies identifiseerbaar nie. In die tweede tipe gonade (Tipe II, [manlik], Fig. 2A, B), het die manlike follikel aansienlik oorheers, en die mossel was funksioneel manlik. Intensiewe spermatogenese is waargeneem, terwyl vroulike weefsel nie opgespoor kon word nie. In die laaste tipe gonade (Tipe IlI, [vroulik] & gt [manlik], Fig. 3A, B, C en D) was die afbakening van die twee seksuele follikel maklik mikroskopies waarneembaar. Vroulike follikel het oorheers oor manlike en was in bruin trosse gerangskik, terwyl iriserende wit manlike weefsel tussen die vroulike bruin trosse geleë was. In hierdie tipe gonade was hermafroditisme altyd gelyktydig en monsters was oorwegend vroulik. In twee monsters wat op vroulike eiers beoordeel word, het 'n klein hoeveelheid spermatogene weefsel (Spermatosiete) in die geslagskliere bestaan ​​(Fig. 3A). In vyf monsters was hermafroditiese follikels 'n mengsel van oogeniese en spermatogeniese weefsel (Fig. 3B). Sewe hermafroditiese monsters het aparte manlike en vroulike follikel gehad (Fig. 3C). In een monster was volwasse spermatosoa en oösiete saam in 'n gesilieerde vroulike gonoduk (Fig. 3D). Viscerale massa disseksie in hierdie derde tipe gonade het altyd die teenwoordigheid van meer vroulike follikel as manlike follikel geopenbaar.

Van die 300 Golbasi A. pseudodopsis wat ondersoek is, was 134 (44,66%) wyfies, 127 (42,33%) mans 24 (8%) was ongedifferensieerd en 15 (5%) was hermafrodiete. Die vroulike: manlike geslagsverhouding (1.11F: 1M, n = 261) het nie betekenisvol (P > 0.05) verskil van die verwagte verhouding van 1F: IM nie. Die huidige studie het aan die lig gebring dat die gonades van al 15 monsters van A. pseudodopsis beide eiers en spermatosoa bevat. In gedetailleerde waarneming is gevind dat die hermafroditiese toestand nie 'n volkome balans het nie, met gelyke verhoudings van manlike en vroulike follikel, maar dat die eierstokkies follikel in alle gevalle veel groter was as die manlike follikel. Met ander woorde, oogeniese follikel is by geen manlike pseudodopsis aangetref nie. Dit blyk dat wyfies in staat is om van geslag te verander, nie mans nie.

Die resultate van die gonadosomatiese indeksberekeninge vir wyfies en mannetjies, van September tot 2005 tot Oktober 2006, word in figuur 4 weergegee. Gedurende die seisoen 2005-2006 het die gemiddelde indeks gewissel van 40,06 [+ of -] 7,36-127,78 [+ of -] 14,39g. (Die indeks wissel van 37-200,5 g). Die piek GSI is aan die einde van Maart aangeteken (127,78 [+ of -] 14,39 g vir wyfies, 100,14 [+ of -] 5,38 g vir mans). Die indeks het toe dramaties gedaal tot 76,90 [+ of -] 12,23 g in September en 59,25 [+ of -] 14,2 g in Oktober vir vroue. Tydens die huidige studie was die laagste aangetekende waarde vir wyfies in Oktober (59.25 [+ of -] 14.2 g) en die hoogste was in Maart (127.78 [+ of -] 14.39 g) (Fig. 4). Soortgelyke waarnemings is by mans aangeteken. Die laagste waarde van GSI is vir mans in Desember aangeteken (40.06 [+ of -] 7.36 g).

Die huidige studie beskryf kortliks histologiese kenmerke van ontwikkelende oösiete wat aan 5 stadiums toegewys is. By A. pseucdodopsis, soos in ander unionides, het oogonia in vroeë vitellogene oösiete verander, wat daarna binne follikels gegroei het, vitellogene oösiete gevorm het, laat vitellogenese binnegegaan het, rypwording ondergaan en uiteindelik ge-ovuleer is. Gedurende hierdie fases was die veranderinge soortgelyk aan dié wat voorheen gerapporteer is vir ander vakbonde (Grande et al. 2001, Henley 2002, Park & ​​amp; Chung 2004, Cek & amp; Sereflisan 2006). Soos in oogenese, ondergaan spermatogonia proliferasie, groei en rypwording en verdeling. Anders as oogenese, was die groeistadia egter nie duidelik gedefinieer nie. In spermatogenese was daar aan die einde 'n transformasie stadium. Met ander woorde, die verspreiding van spermatogonia was 'n geleidelike maar kort proses in A. pseudodopsis. 'N Aantal studies bestaan ​​oor verskillende aspekte van spermatogenese in uniediede (Grande et al. 2001, Henley 2002, Park & ​​amp Chung 2004, Cek & Sreflisan 2006). Nietemin is minder bekend oor spermatogenese in vergelyking met oogenese.

Alhoewel daar geen studie oor die gameetproduksie, paaiperiodes en geslagsverhouding van A. pseudodopsis is nie, het ons studie aangedui dat A. pseudodopsis lang gameteproduksie en paaiperiodes soortgelyk aan dié van ander mosselspesies het (Haggerty et al. 199, Garner) et al. 1999, Cek & Sereflisan 2006). Dit beteken dat hierdie spesie as bradytikties geklassifiseer kan word.

By A. meng pseudodopsis gonadale weefsel met die spysverteringstelsel selle soos in ander unionoïede waarin gonadale weefsel tussen dermlusse voorkom en selfs die spysverteringsklier omhul (Grande et al. 2001, Cek & Sereflisan 2006). Die voetstingels en mikrotubuli van die oösiete van die A. pseudodopsis was soortgelyk aan dié wat beskryf word in 'n Turkse varswatermosselspesie, Unio terminalis delicatus Cek & Sereflisan 2006). Die geslagskanale van A. pseudodopsis het selle en slymselle gehad. Die slymselle was meestal basofiel soos in M. margaritifera (Hansten et al. 1997 Byrne 1998) en U. terminalis Cek & Sereflisan 2006).

Matos et al. (1998) bestudeer spermiogenese en spermatid morulae in Prisodon alatus. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat die ontwikkeling van talle groepe spermatiede sperm morulae in P. alatus gevorm het, die gevolg was van 'n natuurlike spermiogenese waarin die spermatiede in volwasse spermatozoa verander het. In die huidige studie is spermmorulae gevind by tweeledige en toevallige hermafrodiet A. pseudodopsis, hierdie stigting is teenstrydig met dié van Grande et al. (2001). Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat spermmorulae 'n teken is van mikrohermaproditisme by M. margaritifera. Coe en Turner (1938) het sitolise van spermmorulae in Mya arenaria verduidelik as 'n moontlike manier om voedingstowwe te voorsien en volgens Mackie (1984) en Kotrla (1989) is hierdie strukture bewyse van abnormale spermatogenese in sekere tweekleppige diere. Heard (1975) het voorgestel dat sommige spermmorulae volwasse sperms word, hoewel hul lewensvatbaarheid onbekend is. Van der Schalie en Locke (1941) en Heard (1975) het spermmorulae in Junie in Anodonta grandis gevind, maar teen Julie het alle spermmorulae verdwyn en die follikel vol volwasse sperm. Ons studie dui daarop dat spermmorulae bloot groepe spermatiede is en volwasse sperms word wanneer die omgewingstoestande geskik is. Ons data stem ooreen met data vir Anadonda grandis (Heard 1975), Prisodon alatus (Unionoidae) (Matos et al. 1998) en U. terminalis (Cek & Sereflisan 2006). Soortgelyk aan dié van Heard (1975) het ons spermmorulae in Mei, Junie en Julie in A. pseudodopsis gevind, maar teen September en Oktober het alle spermmorulae verdwyn en die follikel was vol volwasse sperm.

Unionoid -geslagte is oor die algemeen apart (Bauer 1987, Cek & amp; Sereflisan 2006), maar funksionele hermafroditisme vind plaas wanneer die bevolkingsdigtheid laag is of geenvloei beperk is (Heard 1975, Kat 1983, Bauer 1987). Volgens ons morfologiese en histologiese waarneming is Anodonta gabillotia pseudodopsis geklassifiseer as toevallige of abnormale hermafrodiet (tipies by tweeslagtige spesies) spesies. Volgens Coe se verslag Coe (1943) is hermafroditiese toestande by pelecypode in vier kategorieë verdeel, volgens die volgorde van voortplantingsgebeure: (1) funksionele hermafroditisme (eiers en sperm wat gelyktydig geproduseer word), wat onderverdeel kan word: (a) normaal ( tipies in eenhuisige spesies) en (b) abnormaal of toevallig (tipies in tweehuisige spesies) hermafroditisme (2) Opeenvolgende seksualiteit (enkelgeslag-omkering, gewoonlik protandrous) (3) ritmiese seksualiteit (>1 geslagsomkering, gewoonlik protandrous) en (4 ) alternatiewe seksualiteit (volwassenes funksioneer seisoenaal as aparte geslagte). Eensoortige spesies kan gegroepeer word as mannetjies (oorheersing van testikulêre diere wat nie dragtig is nie) en vroulike (eierstokkieweefsel wat effens of baie groter is as die hoeveelheid testikulêre weefsels wat swanger kan word) as hermafrodiete. In die huidige studie is gevind dat Anodonta gabillotia pseudodopsis toevallige hermafroditiek is (A. pseudodopsis is hoofsaaklik 'n tweehuisige spesie). Hierdie toestand is opgeteken deur Hanst&n et al. (1997) in 'n unionidae -bevolking. Geen werkers het 'n geval van hermafroditisme by A. pseudodopsis aangemeld nie. Alhoewel hierdie toestand skynbaar skaars is in uniesoortige spesies, dui Lammens (1967) en Kat (1983) aan dat dit gewoonlik 'n klein aantal hermafrodietmonsters is by 'n andersins gonochoristiese (tweeledige) tweekleppige spesie, soos in die gevalle van Anodonta o'gena en Anodonta imbecillis. Die voorkoms van toevallige funksionele hermafrodiete kan verskil tussen populasies (Kat 1983) en tussen ouderdomsgroepe binne populasies (Downing et al. 1989). Slegs 'n paar spesies varswatermossels gebruik hermafrodiet as hul primêre manier van voortplanting (Kat 1983). Hermafroditiese individue het verskillende afmetings van manlike en vroulike weefsel, maar die geslagskliere bestaan ​​gewoonlik meestal uit weefsel van slegs een geslag (Heard 1975, Kat 1983). Heard (1975) klassifiseer funksionele hermafrodiete as vroulike of manlike hermafrodiete. Funksionele hermafroditisme word die meeste aangetref by diere wat by lae digthede voorkom, hul kleintjies broei, klein geneties geïsoleerde populasies het en as volwassenes sit (Ghiselin 1969). Dit word klassiek beskou as 'n aanpassing by spesifieke omgewings (Ghiselin 1969). Hermafroditisme kom byvoorbeeld oor die algemeen meer voor in liggame van staande water as in lopende waters, waar die oordrag van sperm na wyfies deur waterstrome vergemaklik word.

Die algehele geslagsverhouding wat deur die huidige studie aangeteken is, dui op 'n geringe oorheersing van vroue by mans (1.11: 1). Hierdie verskil was egter nie beduidend nie, en 8% van die bevolking wat in 2005 tot 2006 gedemonstreer is, was onontwikkeld en kon dus nie geslag word nie. Raleigh en Keegan (2006) het ook 'n geringe aantal wyfies as mannetjies (1.1: 1) in Scrobicularia plana aangetref. Soortgelyke resultate is ook aangeteken deur Hansten et al. (1997), Byrne (1998) en C, ek en Sereflisan (2006) in 'n paar ander unionids spesies.

Die gonadosomatiese indeks word wyd gebruik as 'n indeks van gonadale aktiwiteit en ontwikkeling en was veral nuttig in die studie van die weekdiere (Mottet 1979, Lubet 1983, Wolff 1988). 'N Verhoging in die gemiddelde waarde van hierdie indeks word geïnterpreteer as die begin van seksuele rypwording, terwyl 'n skielike afname in hierdie indeks 'n aanduiding is van 'n paai -gebeurtenis.

Veranderinge in GSI by wyfies en mans het 'n soortgelyke patroon gevolg tydens gametogenese in wintermaande. Hierdie stigting is soortgelyk aan dié wat gerapporteer is vir ander varswater nmssel spesies, (bv. Avendafio & Pennec 1997, Alfaro et al. 2003). Gebaseer op die resultate verkry vanaf die GSI, word voorgestel dat A. pseudodopsis lang voortplantingsperiodes besit. Die belangrikste paai vind plaas van Mei tot November, en duur ongeveer 7 maande.

Ten slotte, Turkse A. pseudodopsis het voortplantingsaktiwiteite oor 'n tydperk van 7 maande uitgevoer. Sperm- en eierproduksie het in Junie 'n hoogtepunt bereik en paai het sinchronies tussen die geslagte en relatief kort ná gameetproduksie tussen vroeg Desember en laat April plaasgevind. Hierdie gegewens dui aan dat A. pseudodopsis in 'n Turkse bevolking relatief langtermyn gamete -produksie en paaiperiodes het. Daarom word hierdie spesie as langtermyn telers geklassifiseer. Boonop is abnormale hermaforodiet -individue ook aangeteken.

Die skrywers bedank Esin Atik-Dogan vir die hulp met histologiese werk.

Alfaro, A. C., A. G. Jeffs & S. H. Hooker. 2003. Ruimtelike veranderlikheid in reproduktiewe gedrag van groenlipmosselbevolkings van Noord-Nieu-Seeland. Molluscan Res. 23: 223 238.

Allen, E. 1924. Die bestaan ​​van 'n kort voortplantingsiklus in Anodonta imbecillis. Biol. Bul. 46: 88-94.

Avendano, M. & amp M. Le Pennec. 1997. Intraspesifieke variasie in gametogenese in twee populasies van die Chileense weekdier tweekleppige Argopecten purpuratus (Lamarck). Aquacult. Res. 28:175-182.

Bauer, G. 1987. Reproduktiewe strategie van die varswaterpêrelmossel Margaritifera margaritifera. J. Anim. Ecol. 56: 691-704.

Bascinar, N. S. 2003. Ondersoekpopulasie parameters van varswatermossel (Anodonta cygnea, Linnaeus 1758) en ekonomiese evalueringsmoontlikheid in die Cildirmeer. CFR1 YUNUS Res. Bul. 15:3-4.

Byrne, M. 1998. Reproduksie van rivier- en meerbevolkings van Hyridella depressa (Unionacea: Hyriidae) in Nieu-Suid-Wallis: implikasies vir hul bewaring. Hydrobiologia 389:29-43.

Coe, W. R. 1943. Seksuele differensiasie by weekdiere. 1. Pelecypods. V. Ds Biol. 18: 154-164.

Coe, R. R. en H. C. Turner. 1938. Ontwikkeling van die gonades en granate in die sagteskilmossel (Mya arenaria). J. Morfol. 62: 91-111.

Cek, S. & amp H. Sereflisan. 2006. Sekere voortplantingskenmerke van die varswatermossel, Unio terminalis delicatus (Lea, 1863), in die Golbasi-meer in Turkye. Aquacult. Res. 37:1305-1315.

Downing, J. A., J. P. Amyot, M. Perusse & amp; Y. Rochon. 1989. Viscerale seks, hermafroditisme en protandrie in 'n bevolking van die varswater tweekleppige Elliptio complanata. J. N. Am. Benthol. Soc. 8:92-99.

Geldiay, R. & amp. F. H. Bilgin. 1969. Turkiyenin bazi bolgelerinden Tespit edilen tathsu Molluskleri, Serisi, No: 90, Izmir. Ege Univ Fen Fak Ilmi Rap. 1-34.

Garner, J. T., Haggerty, T. M. & Modlin, R. F. 1999. Voortplantingsiklus van Quadrula metanevra (Bivalvia: Unionoidae) in die Pickwickdam -stertwater van die Tenessa -rivier. Am. Midl. Nat. 141: 227283.

Ghiselin, M. T. 1969. Die evolusie van hermafroditisme onder diere. V. Ds Biol. 44: 189-208.

Grande, C., R. Araujo & M. A. Ramos. 2001. Die geslagskliere van Margaritifera auricularia (Spingler, 1793) en M. argaritifera (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionoidae). J. Weekdiertoetery. 67: 27-35.

Haggerty, T., J. Garner, G. Patterson en L. C. Jones. 1995. 'n Kwantitatiewe beoordeling van die voortplantingsbiologie van Cyclonaias tuberculata (Bivalvia: Unionidae). Kan. J. Zool. 73: 83-88.

Hansten, C., M. Pekkarinen & amp; I. Valovirta. 1997. Effek van oorplanting op die gonade-ontwikkeling van die varswaterpêrelmossel, Margaritifera margaritifera (L.). Boreale omgewing. Res. 2: 247-256.

Haukioja, E. & T. Hakala. 1978. Meting van groei van dopringe in populasies van Anodonta piscinalis (Pelecypoda, Unionidae). Ann. Dieretuin. Fenn. 15: 60-65.

Heard, W. 1975. Seksualiteit en ander aspekte van voortplanting in Anadonta (Pelecypoda: Unionidae). Malacologia 15: 81-103.

Henley, W.F. 2002. Evaluering van dieet, gametogenese en hermafroditisme by varswatermossels (Bivalvia: Unionidae). PhD. Proefskrif, Virginia Polytechnic Institute en State University, Blacksburg.

Jokela, J. & amp. Palokangas. 1993. Reproduktiewe taktiek in Anodonta-mossels: ouergasheerherkenning. Anim. Gedra. 46:618-620.

Jupiter, S. D. & M. Byrne. 1997. Ligte en skanderende elektronmikroskopie van die embrio's en glochidia -larwes van die Australiese varswater -tweekleppige Hyridella depressa (Hyriidae). Invertebr. Reprod. Dev. 32: 177-186.

Kat, P. W. 1983. Seksuele seleksie en gelyktydige hermafroditisme onder die Unionidae (Bivalvia: Unionidae). J. Zool. Londen. 201: 395-416.

Kinzelbach, R. 1989. Varswatermossels (genus Anodonta) uit Anatolië en aangrensende gebiede (Bivalvia, Unionidae). Dieretuin. MMdle-Oos 3: 59-72.

Kotrla, M. B. 1989. Bewyse wat dui op ameiotiese spermatogenese by uniebiedende tweekampe. Am. Dieretuin. 29: Opsomming No 662.

Lammens, J. J. 1967. Groei en voortplanting in 'n gety plat bevolking van Macoma balthica (L). Netk. J. Sea Res. 3: 315-382.

Lubet, P. 1983. Eksperimentele studies oor die werking van temperatuur op die voortplantingsaktiwiteit van die mossel (Mytilus edulis). J. Malacol. Soc. Londen. 12A:100-705.

Mackie, G. L. 1984. Tweekleppies. In: K. M. Wilbur, redakteur. Die mollusca 7, Voortplanting. Florida: Akademiese Pers. pp. 351-418.

Matos, E., L. Corral & C. Azevedo. 1998. Fyn struktuur van spermiogenese met spesiale verwysing na die spermatiese morulae van die varswatermossel Prisodon alatus (Bivalvia, Unionoidea). J. Morphol. 238: 63-70.

Modell, H. 1951. Die najaden vorderasiens, (in Duits met Turkse opsomming). Istanbul Univ Fen Fak Mecmualari Ser. B 16:351-365.

Mottet, M. G. 1979. 'n Oorsig van die visserybiologie van kammossels. Tegniese Verslag, Departement van die Visserye, Washington. pp. 39-97.

Park, G. M. & A. E. Chung. 2004. Histologiese studies oor hermafroditisme, gametogenese en sikliese veranderinge in die strukture van buideldiere van die ingevoerde Asiatiese mossel, Corbicula fluminea, en die Koreaanse mossel, Corbicula leana. J. Skulpvis Res. 3: 179-184.

Raleigh, J. & B. F. Keegan. 2006. Die gametogeniese siklus van Scrobicularia plana (Mollusca: Bivalvia) in Mweeloonbaai (Galway, weskus van Ierland). J. Mar. Biol. Ass. VK 86:1157-1162.

Ross, H. C. G. 1992. Die voortplantingsbiologie van die varswaterpêrelmossel Margaritifera margaritifera (L) in Co Donegal. Ierse Nat. J. 24:43-50.

Van der Schalie, H. & F. Locke. 1941. Hermafroditisme in Anadonta grandis 'n varswatermossel. Wetenskaplike. 432: 1-7.

Sereflisan, H.O. 2001. Kirikhan Golbasi golu (Hatay) geskenk kabuklu (Bivalve) turleri. Mustafa Kemal Universiteit. Su Urunleri Fak, Hatay, 04-06 Eylul 2001.

Sereflisan, H.O. 2003. Ondersoeke na voortplantingsbiologie en akwakultuurpotensiaal van Unio terminalis delicatus wat in die Golbasi -meer Hatay woon. PhD. Proefskrif, Universiteit van Cukurova, Adana.

Schutt, H. 1982. Die mollusken fauna der suswasser im Einzugsgebeit des Orantes under Berucksichtigung Benachbarter Flussyseme. Boog. Molluskenkd. 113: 225-228.

Soylu, E. 1990. Sapanca go1u mollusc faunasi. Istanbul Univ. Su Urunleri Fak. Dergisi 4: 73-89.

Watson, E.T. 2000. Verspreiding en lewensgeskiedenis van die Unionidae (Bivalvia: Mollusca) in die Assiniboize-rivierdreinering in Manitoba met spesiale verwysing na Anodontoides ferussacianus. M.Sc. Proefskrif, Universiteit van Manitoba, Kanada.

Wolff, M. 1988. Kuitplanting en werwing in die Peruaanse kammossel Argopecten purpuratus.. Mrt. Ecol. Prog. Ser. 42:213-217.

Zar, J. H. 1996. Biostatistiese ontledings. New Jersey: Prentice-Hall. 662 bls.

HULYA SEREFLISAN, SEHRIBAN CEK * EN MENDERES SEREFLISAN

Mustafa Kemal Universiteit, Fakulteit Visserye en Akwatiese Wetenskappe, 31200 Iskenderun-Hatay, Turkye


Bespreking

By straalvinvisse, soos ander ovipare gewerwelde diere, vind ovariale follikelvergroting plaas deur dooier op te bou, wat die voedingsreserwes bevat wat benodig word vir embrio-ontwikkeling, meestal uit die bloedstroom [13, 35]. In reaksie op 17β-estradiol bemiddel spesifieke reseptore in hepatosiete die sintese en vrystelling in die bloed van Vtgs, die belangrikste eiergeelvoorlopers in plasma, en VLDL [13, 36]. Sodra VTG deur hepatosiete afgeskei is, word die gedimeriseerde vorm daarvan via die bloedstroom na groeiende oösiete vervoer, waar dit geïnternaliseer word deur reseptor-gemedieerde endositose [13, 35, 37]. VLDL-komponente word gelipolieseer onder die werking van lipoproteïenlipase en opgeneem in die groeiende oösiete [13, 14]. Benewens sy rol in eiergeelafsetting, het onlangse data getoon dat teleostvis Vtg 'n agglutinienaktiwiteit vertoon en betrokke kan wees by verdedigingsmeganismes [38].

Afgesien van die rol daarvan om triasielglycerole in die vorm van lipieddruppels op te slaan, was die ontwikkeling en funksies van die WAT in teleostvisse tot onlangs toe relatief onbekend. By hierdie diere is die lokalisering van WAT-depots geslag-, ouderdom-, spesie- en voedingafhanklik, en spesies soos sebravisse en reënboogforelle het perfek geïndividualiseerde WAT's, soortgelyk aan dié in gewerwelde vierpotiges. Data vir die vestiging van adiposiete is nou beskikbaar vir sebravisse [39–41], en 'n vetsug -sindroom kan in volwasse stadiums veroorsaak word deur genetiese en dieetfaktore [42, 43]. Die meeste data wat beskikbaar is vir adiposietdifferensiasie, verkry uit in vitro -eksperimente, het getoon dat die hoofstadia in die differensiasie en hormonale regulering van adiposiete in teleostvisse oor die algemeen soortgelyk was aan dié by soogdiere [44-48]. Daar moet egter daarop gewys word dat selkultuurtoestande, insluitend cocktails van hormone en ander faktore, nie in vivo toestande weerspieël nie, byvoorbeeld vir hormonale beheer van adipogenese en de novo lipogenese en lipolise. Daar word algemeen gerapporteer dat teleosts hul lipiedopslag verminder tydens gonadogenese, wat hulle na die eierstokke lei. Benewens dieetkomponente, word voedingstowwe vir die groei van eierstokke, byvoorbeeld, gemobiliseer uit spiere in Salmo salar [49], van abdominale vetdepots in Clarias batrachus [50], en van karkas en viscerale lipiedreserwes in reënboogforel [51, 52]. Gevolglik, byvoorbeeld, in reënboogforelle, kan volgroeide gonades teen die einde van vitellogenese ongeveer 20% van die totale gewig van die vis uitmaak [35]. Die metaboliese prosesse wat die neerslag en mobilisering van vet reguleer en die energiemetabolisme tydens die voortplantingsiklus van teleost vissoorte word egter nie goed verstaan ​​nie.

Die teenwoordigheid van verskeie Vtg-gene (Vtgs) is gedemonstreer in die genoom van niesoogdier Euteleostomi (benige gewerwelde diere), hoofsaaklik in 'n Vtg-geengroepering wat evolusionêr in die meeste eierstokke bewaar is [53]. Die zebravis -genoom bevat ten minste sewe vtgs wat vir heteroloë Vtgs kodeer, op twee verskillende chromosome [21, 53] gekarteer. Oncorhynchus spesies vertoon 'n unieke VtgA -lokus met 'n stel van 20 baie soortgelyke reekse wat in tandem gerangskik is. Die vtgs van reënboogforel verskil van mekaar as gevolg van invoeging, verwydering en herrangskikkingsgebeure tydens evolusie, maar hulle vertoon 'n hoë mate van ooreenkoms op volgordevlak [54]. Noordelike kladresultate vir sebravisse het getoon vtgs transkripsies wat hoofsaaklik in die lewer uitgedruk word [21, 31, 55]. 'N Ekstrahepatiese uitdrukking van sommige van hierdie gene is by WAT by WAT gevind [21]. In ooreenstemming met hierdie bevinding, bevestig ons data die teenwoordigheid van aansienlike hoeveelhede vtg1 mRNA -transkripsies in sebravis -vroulike WAT en het hierdie bevinding uitgebrei tot periviscerale WAT by vroulike reënboogforelle tydens vroeë vitellogenese.

By reënboogforel en sebravis, soos ander teleoste, is die pankreas nie 'n kompakte orgaan nie, maar is dit langs die spysverteringskanaal versprei [56-59]. As gevolg van die klein grootte van geïnfiltreerde pankreas -eilande, was dit onmoontlik om die moontlikheid van hul teenwoordigheid tydens WAT -disseksie uit te skakel, wat gelei het tot die hipotese dat Vtg deur pankreasselle geproduseer word eerder as adiposiete. Boonop is die grootte en verspreiding van die endokriene pankreas, sowel as die assosiasie daarvan met die eksokriene pankreas, veranderlik in teleosts [56]. Ons het merkergene vir beide die endokriene (ins) [60] en eksokrien (ela2) [58] pankreas, en RT-PCR-resultate het dit bevestig vtg1 is spesifiek uitgedruk in WAT. Boonop was die posisie van DWAT, bo en om die swemblaaskamers, sonder pankreas -eilande, aangesien slegs die vtg1 transkripsie is versterk. Heel-berg in situ hibridisasie deur gebruik te maak van gedissekteer stukke van VWAT het 'n noue assosiasie tussen die sebravis getoon vtg1 hibridisasie sein en adiposiet sitoplasma, soortgelyk aan die waargeneem met die fabp11a adiposiet merker. 'N Homoloë transkripsie word uitgedruk in die WAT van die Senegalese sole (Solea senegalensis) [61] en word geassosieer met adiposietdifferensiasie in sebravis [39] en Atlantiese salm [62]. Indirekte in-situ RT-PCR, 'n kragtige metode vir die opsporing van swak uitgedrukte gene in histologiese afdelings, onthul vtg1 transkripsies in VWAT en lewer van wyfies, maar nie van mans nie. Verder is geen transkripsiesignaal geïdentifiseer in geïnfiltreerde pankreas -eilande nie.

Na sintese van die proteïenruggraat ondergaan Vtg aansienlike post-translasionele modifikasies voor afskeiding in die bloedsomloopstelsel. Die Vtg-molekule word gefosforileer, gelipideer en geglikosileer, en sodoende word 'n fosfolipoglikoproteïen vrygestel wat ook 'n groot voorraad minerale, soos kalsium, magnesium, sink en yster, aan die oösiete en, daarna, aan die ontwikkelende embrio verskaf. Via hul LLT-module/LPD-N-domein het Vtg die kapasiteit behou om lipiede te bind en te vervoer, waarskynlik die voorvaderlike funksie van LLTP [1, 63]. Daar is voorgestel dat hierdie domein 'n lipovitellienagtige "proteolipied"-tussenmiddel vorm wat 'n sak bevat vir lipiedlading van Vtg [64] wat MTP vir samestelling vereis [63]. Drosophila MTP bevorder die samestelling en afskeiding van menslike apoB-41 [65], en menslike MTP verhoog die afskeiding van Xenopus laevis Vtg [65]. Ons data het dit bewys vtg1 was saamgedruk met mtp in WAT, terwyl nr apobb2 transkripsies is in die weefsel gevind. MTP word uitgedruk in die adiposiete van soogdiere [25, 26] en Atlantiese salm [23, 24]. In sebravis, mtp transkripsies word ook uitgedruk in die lewer en anterior derm, sowel as in die eiergeel sinsitiale laag tydens embrioniese en vroeë larwes ontwikkeling [66]. Dit is bekend dat hierdie weefsels die aktiewe lipoproteïensintese in teleostvisse is, insluitend sebravis en reënboogforel [36, 67-69]. Ko -uitdrukking van vtg1 en mtp in WAT en immunodeteksie van Vtg in adiposiet sitoplasma ondersteun die hipotese dat adiposiet Vtg deur MTP gelipideer word voor 'n vermeende afskeiding. Rainbow forel Vtg is 'n baie hoë digtheid lipoproteïen [30], wat ongeveer 20% lipiede bevat, ongeveer 2/3 fosfolipiede, saam met triasielglycerole en cholesterol [70-72]. Daar moet nog vasgestel word of Vtg uitgedruk in adiposiete dieselfde lipiedinhoud en funksie het as die wat deur hepatosiete afgeskei word.

In baie teleost-spesies word die hepatiese sintese van Vtg geïnduseer deur ovariale estrogeen, 17β-estradiol is die kragtigste [73, 74]. Baie estrogeen-aksies word bemiddel deur klassieke kern-estrogeenreseptore wat aan 'n steroïed/kernreseptor-superfamilie van versterkerproteïene behoort. Hierdie belangrike, ligand-geaktiveerde transkripsiefaktore [75] is in verskillende teleost visspesies [76, 77] gekenmerk. Die esr2a transkripsies word uitgedruk in sebravis WAT. By sebravisse is die voorkoms van vtg1 transkripsies is geassosieer met 'n immunoreaktiewe Vtg-sein in WAT na korttermynblootstelling aan 17β-estradiol, wat die vermoë van sebravis-adiposiete bevestig om Vtg uit te druk. Die induksie van vtg1 mRNA's en opregulering van die versterkte apobb2 band het ook voorgekom in die lewers van 17β-estradiol-behandelde mans in vergelyking met kontroles. Laasgenoemde bevinding is in ooreenstemming met die hoër afskeidingsyfer van apoB-bevattende VLDL in 17β-estradiol-behandelde jong reënboogforelle [36].

Tydens die jaarlikse voortplantingsiklus van reënboogforelwyfies, periviscerale WAT vtg1 transkripsievlakke, soos geëvalueer deur qPCR, was hoër tydens EV en laer tydens LV en was dus nie gekorreleer met plasma 17β-estradiol konsentrasies nie. Inteendeel, lewer vtg1 transkripsievlakke was gekorreleer met Vtg en 17β-estradiol konsentrasies in plasma of GSI. Dit is algemeen bekend dat die plasma Vtg- en 17β-estradiolvlakke toeneem tydens vitellogenese en afneem rondom paai [30, 78-80]. Plasma Vtg konsentrasies weerspieël 'n balans tussen die produksie van proteïen en die sekwestrasie daarvan deur die groei van oösiete. Met inagneming van genormaliseerde mRNA -vlakke en somatiese indeks van weefsel, aan die begin van die afsetting van eiergele, vtg1 transkripsievlakke was ongeveer 45 keer laer in WAT as in lewer. Dit sluit nie die moontlikheid uit dat WAT Vtg 'n rol speel tydens EV nie. Hierdie stadium word gekenmerk deur 'n hoë vlak van VLDL in die plasma [30] en die ophoping van lipieddruppels in oösiet sitoplasma, in die vorm van oliebolletjies [35]. Baie publikasies rapporteer die betrokkenheid van ander hormone as 17β-estradiol in Vtg sintese [13, 74], en vtg1 uitdrukking in WAT is waarskynlik nie slegs onder estrogeen beheer nie.

Ten slotte het hierdie studie getoon dat Vtg, 'n belangrike speler in voortplanting en embrio -ontwikkeling, uitgedruk word in die WAT van vroulike sebravis en reënboogforel. Hierdie ekstrahepatiese uitdrukking dui daarop dat WAT Vtg 'n rol kan speel in die verskaffing van komponente aan die eierstokke in die vroeë stadiums van vitellogenese. Dit moet nog bepaal word of die vermoë om Vtg in teleost-adiposiete uit te druk 'n fisiologiese konvergensie met insekvet liggaamselle verteenwoordig of van hul gemeenskaplike bilateriese voorouer verkry is.


NEET / AIIMS – 2017 BIOLOGIE KLAS XII BELANGRIKE ONDERWERPE

19) Baie klein diere word selde in poolstreke aangetref. Hoekom?

20) Keoladeo nasionale park - bharatpur, Siberiese hyskrane

21) Kangaroo rotte aanpassings - interne vet oksidasie

24) AGE -piramides: uitbrei, stabiel, afneem

25) Eksponensiële en logistieke groeivergelykings en kriteria

26 ) K-geselekteerde en R-geselekteerde spesies

27) Gee aanleiding tot mededingende uitsluitingsbeginsel om hulpbronne te verdeel.

28) Aanpassings van 'n parasiet

29 ) Lewerslak : twee tussengasheerslak en visse

30) Voorbeeld van kommensalisme

31 ) Mikorrisae en ligene

32) Bruto primêre en NET primêre produktiwiteit

33) Ontbinding: stappe en toestande wat bevoordeel

34) PAR: 50 % van invallende sonbestralingsaanleg vang 2-10% van PAR op.

36 ) 10 % Energie-oordragwet van lindeman

37) Ekologiese piramides aantal, biomassa, energie

38) Primêre vs sekondêre ekologiese opvolging

39) Volgorde van primêre opvolging op land en water

40 ) Voorbeeld van gasvormige en sedimentêre voedingstofsiklusse

41 ) 70 % Van alle spesies is diere en daarvan 70 % insekte

42) Redes vir 'n hoë biodiversiteit in die trope

43) Die bose kwartet: oorsake van verlies aan biodiversiteit

44 ) Deeltjiegrootte minder as 2,5 mikrometer grootste skade aan menslike gesondheid

45) Stappe om voertuigbesoedeling te verminder: loodvrye petrol, lae swael-petrol en katalitiese omsetters van platinum-palladium en rodium

46) Waterhiasint (Eichhornia) terreur van Bengale

47 ) Biovergroting van Mercurius en DDT

48) Eutrofikasie alge bloei

49) Osoon - stratosfeer, Dobson -eenheid, afbraak deur CFK's - Chloriedatome

51 ) Amrita devi: wildbeskermingstoekenning

52 ) Beperkingsensieme nomenklatuur palindrome

53) Agarose gelelektroforese

54 ) Invoeging inaktivering

55) Polimerase kettingreaksie

56) RNA -inmenging - dubbelstrengs RNA (Meloidegyne incognitia)

57) Proinsulien- en Insulienstruktuur

58) SCID as gevolg van adenosien deaminase tekort

59) Switserse kaas CO2 -gate Propionibacterium sharmanni

60) Penisillien Flemming ketting en florey

61) Riool: Primêre vs sekondêre behandeling

62) Metanogene: rumen van beeste

64) cyanobacterium voorbeelde van biobemestingstowwe in rysvelde

65 ) semi-dwergkoring : Norman Borlaug : bv. Sonalika en kalyan sona semi dwerg rys: jaya en ratna

66) Siektebestande bastergewasse: tabel 9.1

67) Enkelselproteïen: spirulina

69) virusvrye plante: meristeemkultuur (apikale en okselvormige)

70) Mendels 7 karakters (dominante / resessiewe eienskappe)

71) Emasculation: verwydering van helmknoppe

72 ) Allel : definisie en lokus

74) Onvolledig / CO-Dominansie

75) Numerieke op bloedgroepe en dihibriede kruising

76) Afwyking van koppelingsbegrip van onafhanklike assortiment

77) ZZ-ZW geslagschromosome Vroulike heterogamie by voëls

78 ) Sekelselanemie Klinfelter & turner sindroom

79 ) Chargaff reël numericals

80) Nukleosome Histone ryk aan arginien en lisien

81) Euchromatin vs heterochromatin

82) Harde & jaag eksperiment

83) Semi-konserwatiewe DNA-replikasie: Messelson & stahl eksperiment (numerieke)

84) Rigtingkonsep van sjabloonlees en DNA-sintese (voorste en agterblywende string)

85) Wysigings na transkripsie: afdekking, stert, splitsing en verwydering van introns

86) Genetiese kode: ontaard, ondubbelsinnig, universeel

87) Inisieerderkodon en terminatorkodons

88) Eerste stap van vertaling: aktivering van aminosure en versterking van t-RNA

89) DNA-vingerafdrukke: satelliet-DNS en VNTR's

90) Vier gasse in vonkkamer van Miller -eksperiment

91 ) Industriële melanisme by motte

92) Darwiniese vinke en Australiese buideldiere: adaptiewe bestraling

93) Diagrammatiese uiteensetting van drie tipes natuurlike seleksie

94) Volgorde van menslike evolusie Neanderdalmens in detail

96) immunoglobuliene: struktuur, tipe, mees algemeen (G), aangetref in melk (A), allergiese reaksie (E).

97) Aktiewe vs passiewe immuniteit sel bemiddelde en teenliggaam bemiddelde immuniteit

98) Kontakinhibisie, metastase deur kwaadaardige gewasse

100) Cocain erythroxylon coca- inhibeer dopamien

101) Sertoli -selle funksioneer spermweg

102 ) Klitoris by boonste aansluiting van labia minora

103) Gametogenese: stappe haploïede en diploïede selle

104) Spermstruktuur vir normale vrugbaarheid: 60 % normale vorm en 40 % sterk beweeglikheid

105) Oogenese: tydsberekening vir die eerste en tweede meiotiese afdeling

106) Hormone van plasenta

107 ) embrioniese ontwikkeling op verskeie maande

108 ) geboorte en laktasie

109 ) Tipes bestuiwing : geitonogamie, xenogamie

111) Angiospermiese helmknop: tweelobig en ampulagtig

112) struktuur van microsporangium Tapetum -funksie

113) eksien, sporopollenien

114) megasporogenese in detail eierapparaat en tipiese angiosperm -embriosak

115) wind- en waterbestuifde plantevoorbeeld en kenmerk

116) uitbreidingstoestelle in blomplante

118) scutellum, coleorhiza, koleoptiel

119) voorbeeld van albuminous en nie -albumineuse sade

120) Apomixis in asteraceae en grasse

121 ) Intra & # 8211 Baarmoeder toestelle

.......

LET WEL: Daar is geen waarborg dat dieselfde vrae in NEET / AIIMS sal verskyn nie – 2017 Alhoewel hierdie vrae baie waarskynlik gevra sal word en dus baie belangrik is vir hersiening gedurende die laaste paar dae…


2.38: Gametogenese - Biologie

U het 'n masjienvertaling van geselekteerde inhoud uit ons databasisse aangevra. Hierdie funksie word slegs vir u gemak verskaf en is geensins bedoel om die menslike vertaling te vervang nie. Nóg BioOne nóg die eienaars en uitgewers van die inhoud maak, en hulle ontken uitdruklik, enige uitdruklike of geïmpliseerde voorstellings of waarborge van enige aard, insluitend, sonder beperking, voorstellings en waarborge met betrekking tot die funksionaliteit van die vertaalkenmerk of die akkuraatheid of volledigheid van die vertalings.

Vertalings word nie in ons stelsel behou nie. Jou gebruik van hierdie kenmerk en die vertalings is onderhewig aan alle gebruiksbeperkings vervat in die Gebruiksbepalings en -voorwaardes van die BioOne-webwerf.

Histologiese studies oor gametogenese, hermafroditisme en die gametogeniese siklus van Anodonta Gabillotia Pseudodopsis (Locard, 1883) in die Gölbaşi -meer, Turkye (Bivalvia: Unionidae)

Hülya Şereflişan, 1 Şehriban Çek, 1,* Menderes Şereflişan 1

1 Mustafa Kemal Universiteit, Fakulteit Visserye en Akwatiese Wetenskappe, 31200 İskenderun-Hatay, Turkye

* Ooreenstemmende skrywer. E-pos: [email protected]

Sluit PDF en HTML in, wanneer beskikbaar

Hierdie artikel is slegs beskikbaar vir intekenare.
Dit is nie beskikbaar vir individuele verkoop nie.

Hierdie studie beskryf die seisoenale voortplantingsiklus, gonadestruktuur en geslagsverhouding van die Anodonta gabillotia pseudodopsis. Altesaam 300 individue is van September 2005 tot Augustus 2006 in die Göolbaşi -meer, Turkye, in maandelikse monsters versamel. Berekening van die gonadosomatiese indeks en histologiese ondersoek van die gonades het getoon dat gametogenese in die winter begin het en in die somer en vroeë herfs ontstaan ​​het. Alhoewel, geslagsverhoudings van Anodonta gabillotia pseudodopsis was nie beduidend verskillend van die verwagte 1:1 verhouding nie (P & gt 0.05) is effens vroulike bevooroordeelde seksrantsoen aangeteken. Alhoewel daar byna die hele jaar volwasse oosiete en spermatosoë was, was die gonadale aktiwiteit die laagste in Oktober en Desember, toe die herstel en herorganisasie van die gonade meer duidelik was as gametogenese. Beide geslagte het die grootste gonade -aktiwiteit gedurende die somermaande van die jaar getoon. Drie tipes gonades is geïdentifiseer, wat gewissel het volgens die proporsie gametogene weefsel. Volgens ons morfologiese en histologiese waarneming, Anodonta gabillotia pseudodopsis is geklassifiseer as toevallige of abnormale hermafrodiet (tipies by tweeslagtige spesies) spesies. Die hermafroditiese eksemplare van A. pseudodopsis geslagskliere het hoofsaaklik uit weefsel van slegs wyfies bestaan. Hierdie resultate dui daarop dat wyfies onder sekere omgewingstoestande hermafrodiete kan word en selfbevrugting kan plaasvind.


Laai nou af!

Ons het dit vir jou maklik gemaak om 'n PDF-e-boeke te vind sonder om te grawe. En deur toegang tot ons e -boeke aanlyn te hê of deur dit op u rekenaar te stoor, het u maklike antwoorde met Mastering Biology Chapter 3 Answers Pdf. Om aan die gang te kom om Mastering Biology Hoofstuk 3 Antwoorde Pdf te vind, vind u die regte webwerf, met 'n uitgebreide versameling handleidings.
Ons biblioteek is die grootste hiervan wat letterlik honderdduisende verskillende produkte verteenwoordig het.

Uiteindelik kry ek hierdie e -boek, dankie vir al hierdie bemeestering van biologie Hoofstuk 3 Antwoorde pdf wat ek nou kan kry!

Ek het nie gedink dit sou werk nie, my beste vriend het my hierdie webwerf gewys, en dit doen! Ek kry my gewildste e -boek

wtf hierdie wonderlike e -boek gratis ?!

My vriende is so kwaad dat hulle nie weet hoe ek al die e -boek van hoë gehalte het nie, wat hulle nie het nie!

Dit is baie maklik om kwaliteit e-boeke te kry)

soveel vals webwerwe. dit is die eerste een wat gewerk het! Baie dankie

wtffff ek verstaan ​​dit nie!

Kies net u klik en dan die aflaai -knoppie en voltooi 'n aanbod om die e -boek te begin aflaai. As daar 'n opname is, neem dit net 5 minute, probeer enige opname wat vir jou werk.


Kyk die video: Gametogenesis, Biology Lecture. (Junie 2022).


Kommentaar:

 1. Priestly

  Hulle het pragtig geskryf, maar nie veel nie, as dit nie moeilik is om die onderwerp in meer besonderhede uit te brei nie

 2. Marwin

  Bravo, ek dink dit is 'n ander sin

 3. Vojin

  God bedoel! So en so!

 4. Sat

  'N Interessante opsie

 5. Ceileachan

  Tussen ons is dit na my mening voor die hand liggend. Ek wil nie hierdie onderwerp ontwikkel nie.

 6. Hid

  He agrees, his thinking is brilliantSkryf 'n boodskap