Inligting

11.2: 'n Oorsig van die Genetiese Kode - Biologie

11.2: 'n Oorsig van die Genetiese Kode - Biologie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

A. Die (Byna) Universele, Gedegenereerde Genetiese Kode

Die genetiese kode is die inligting vir die koppeling van aminosure in polipeptiede in 'n volgorde gebaseer op die basisvolgorde van 3-basis kodewoorde (kodons) in 'n geen en sy boodskapper-RNA (mRNA). Met 'n paar uitsonderings (sommige prokariote, mitochondria, chloroplaste), die genetiese kode is universeel - dit is dieselfde in alle organismes van virusse en bakterieë tot mense. Die tafel van die Standaard Universele Genetiese Kode op die volgende bladsy wys die RNA-weergawe van drielingkodons en hul ooreenstemmende aminosure. Daar is 'n enkele kodon vir twee aminosure (metionien en triptofaan), maar twee of meer kodons vir elk van die ander 18 aminosure. Om laasgenoemde rede sê ons dat die genetiese kode is ontaard. Die drie stop kodons in die Standaard genetiese kode 'vertel' vir ribosome die ligging van die laaste aminosuur om by 'n polipeptied te voeg. Die laaste aminosuur self kan enige aminosuur wees wat ooreenstem met die funksie van die polipeptied wat gesintetiseer word. Evolusie het egter AUG gekies as die begin kodon vir alle polipeptied, ongeag funksie, asook vir die plasing van metionien binne 'n polipeptied. Dus begin alle polipeptiede lewe met 'n metionien aan hul amino-terminale einde. Soos ons in meer besonderhede sal sien, is die mRNA-vertalingsmasjien die ribosoom en die dekodering toestel is tRNA. Elke aminosuur heg aan 'n tRNA waarvan die kort volgorde 'n 3-basis bevat antikodon wat aanvullend tot 'n mRNA-kodon is. Ensiematiese reaksies kataliseer die dehidrasie sintese (kondensasie) reaksies wat aminosure in peptiedbindings verbind in die volgorde wat deur kodons in die mRNA gespesifiseer word.

B. Kommentaar oor die aard en evolusie van genetiese inligting

Die byna universaliteit van die genetiese kode van bakterieë tot mense impliseer dat die kode vroeg in evolusie ontstaan ​​het. Dit is waarskynlik dat gedeeltes van die kode in plek was nog voordat die lewe begin het. Sodra dit egter in plek was, was die genetiese kode hoogs beperk teen evolusionêre verandering. Die degenerasie van die genetiese kode het hierdie beperking moontlik gemaak en daartoe bygedra deur baie basisveranderinge toe te laat wat nie die aminosuur beïnvloed wat in 'n kodon gekodeer is nie.

Die byna universaliteit van die genetiese kode en sy weerstand teen verandering is kenmerke van ons genome wat ons in staat stel om geen- en ander DNS-volgordes te vergelyk om evolusionêre verwantskappe tussen organismes (spesies), groepe organismes (genus, familie, orde, ens.) te vestig. en selfs individue binne 'n spesie.

Benewens beperkings wat deur 'n universele genetiese kode opgelê word, wys sommige organismes kodon vooroordeel, 'n onlangse beperking op watter universele kodons 'n organisme gebruik. Kodon-vooroordeel word gesien in organismes wat verkieslik A-T-ryke kodons gebruik, of in organismes wat kodons bevoordeel wat ryker is aan G en C. Interessant genoeg gaan kodonvooroordeel in gene dikwels gepaard met ooreenstemmende genomiese nukleotied-vooroordeel. 'n Organisme met 'n AT-kodon-vooroordeel kan ook 'n AT-ryke genoom hê (so ook GC-ryke kodons in GC-ryke genome). Jy kan genoomnukleotiedvooroordeel in Chargaff se basisverhoudings herken!

Ten slotte dink ons ​​dikwels aan genetiese inligting as gene vir proteïene. Voor die hand liggende voorbeelde van nie-koderende genetiese inligting sluit die gene vir rRNA's en tRNA's in, algemeen vir alle organismes. Die hoeveelheid van hierdie soort inligtings-DNS (d.i. gene vir polipeptiede, tRNA's en rRNA's) as 'n proporsie van totale DNA kan oor spesies wissel, hoewel dit hoër is in eukariote prokariote. Byvoorbeeld, ~88% van die E. coli-sirkulêre chromosoom kodeer polipeptiede, terwyl daardie syfer minder ~1.5% vir mense is. Sommige minder ooglopende insiggewende DNS-volgordes in hoër organismes word getranskribeer (bv. introne). Ander insiggewende DNA in die genoom word nooit getranskribeer nie. Laasgenoemde sluit regulerende DNS-volgordes, DNS-volgordes in wat chromosoomstruktuur ondersteun en ander DNS's wat bydra tot ontwikkeling en fenotipe. Wat daardie hoeveelheid werklik nie-insiggewende (nuttelose) DNA in 'n eukariotiese genoom betref, daardie hoeveelheid krimp geleidelik namate ons hele genome orden, nuwe DNA-volgordes identifiseer en nuwe RNA's ontdek (onderwerpe wat elders in hierdie teks gedek word).


EEB 122: Beginsels van Evolusie, Ekologie en Gedrag

Genetiese oordrag is die meganisme wat evolusie dryf. DNA kodeer al die inligting wat nodig is om 'n organisme te maak. Elke organisme’ se DNA is gemaak van dieselfde basiese dele, gerangskik in verskillende ordes. DNS word verdeel in chromosome, of groepe gene, wat vir proteïene kodeer. Ongeslagtelike voortplantende organismes reproduseer met mitose, terwyl seksueel voortplantende organismes voortplant met behulp van meiose. Albei hierdie meganismes behels duplisering van DNA, wat dan na die nageslag oorgedra word. RNS is 'n sleutelkomponent in die duplisering van DNA.

Lesing Hoofstukke


Die sentrale dogma: DNA kodeer RNA RNA kodeer proteïen

Figuur 2. Instruksies oor DNA word op boodskapper-RNA getranskribeer. Ribosome is in staat om die genetiese inligting wat op 'n string boodskapper-RNA ingeskryf is, te lees en hierdie inligting te gebruik om aminosure saam te voeg tot 'n proteïen.

Die vloei van genetiese inligting in selle van DNA na mRNA na proteïen word beskryf deur die Sentrale Dogma (Figuur 2), wat sê dat gene die volgorde van mRNA's spesifiseer, wat weer die volgorde van proteïene spesifiseer. Die dekodering van een molekule na 'n ander word uitgevoer deur spesifieke proteïene en RNA's. Omdat die inligting wat in DNS gestoor is so sentraal tot sellulêre funksie is, maak dit intuïtief sin dat die sel mRNA-afskrifte van hierdie inligting sal maak vir proteïensintese, terwyl die DNS self ongeskonde en beskerm word. Die kopiëring van DNA na RNA is relatief eenvoudig, met een nukleotied wat by die mRNA-string gevoeg word vir elke nukleotied wat in die DNA-string gelees word. Die vertaling na proteïen is 'n bietjie meer kompleks omdat drie mRNA-nukleotiede ooreenstem met een aminosuur in die polipeptiedvolgorde. Die vertaling na proteïen is egter steeds sistematies en kolineêr, sodanig dat nukleotiede 1 tot 3 ooreenstem met aminosuur 1, nukleotiede 4 tot 6 met aminosuur 2, ensovoorts.


Die sentrale dogma: DNA kodeer RNA en RNA kodeer proteïen

Die sentrale dogma beskryf die vloei van genetiese inligting van DNA na RNA na proteïen.

Leerdoelwitte

Herinner die sentrale dogma van biologie

Sleutel wegneemetes

Kern punte

 • Die genetiese kode is gedegenereer omdat 64 kodons slegs 22 aminosure kodeer.
 • Die genetiese kode is universeel omdat dit dieselfde is onder alle organismes.
 • Replikasie is die proses om 'n DNA-molekule te kopieer.
 • Transkripsie is die proses om 'n spesifieke volgorde van DNA in RNA om te skakel.
 • Translasie is die proses waar 'n ribosoom mRNA in 'n proteïen dekodeer.

Sleutel terme

 • kodon: 'n volgorde van drie aangrensende nukleotiede, wat kodeer vir 'n spesifieke aminosuur tydens proteïensintese of translasie
 • ribosoom: proteïen/mRNA-komplekse gevind in alle selle wat betrokke is by die produksie van proteïene deur boodskapper-RNA te vertaal
 • ontaard: die oortolligheid van die genetiese kode (meer as een kodon kodeer vir elke aminosuur)

Die genetiese kode is degenereer en universeel

Die genetiese kode is gedegenereer aangesien daar 64 moontlike nukleotieddrieling (4 3 ) is, wat baie meer is as die aantal aminosure. Hierdie nukleotied-drieling word kodons genoem, hulle beveel die byvoeging van 'n spesifieke aminosuur tot 'n polipeptiedketting. Een-en-sestig van die kodons kodeer vir twintig verskillende aminosure. Die meeste van hierdie aminosure kan deur meer as een kodon gekodeer word. Drie van die 64 kodons beëindig proteïensintese en stel die polipeptied vry van die translasiemasjinerie. Hierdie drieling word stopkodons genoem. Die stopkodon UGA word soms gebruik om 'n 21ste aminosuur genaamd selenosisteïen (Sec) te kodeer, maar slegs as die mRNA addisioneel 'n spesifieke volgorde van nukleotiede bevat wat 'n selenosisteïeninvoegingsvolgorde (SECIS) genoem word. Die stopkodon UAG word soms deur 'n paar spesies mikroörganismes gebruik om 'n 22ste aminosuur genaamd pirrolisien (Pyl) te kodeer. Die kodon AUG het ook 'n spesiale funksie. Benewens die spesifikasie van die aminosuur metionien, dien dit ook as die beginkodon om translasie te inisieer. Die leesraam vir vertaling word gestel deur die AUG-beginkodon.

Die genetiese kode is universeel. Met 'n paar uitsonderings, gebruik feitlik alle spesies dieselfde genetiese kode vir proteïensintese. Die universele aard van die genetiese kode is kragtige bewyse dat alle lewe op aarde 'n gemeenskaplike oorsprong deel.

Kodons en die universele genetiese kode.: Die genetiese kode vir die vertaling van elke nukleotiedtriplet (kodon) in mRNA in 'n aminosuur of 'n translasieterminasiesein.

Die sentrale dogma: DNA kodeer RNA, RNA kodeer proteïen

Die sentrale dogma: Instruksies oor DNA word op boodskapper-RNA getranskribeer. Ribosome is in staat om die genetiese inligting wat op 'n string boodskapper-RNA ingeskryf is, te lees en hierdie inligting te gebruik om aminosure saam te voeg tot 'n proteïen.

Die sentrale dogma van molekulêre biologie beskryf die vloei van genetiese inligting in selle van DNA na boodskapper-RNA (mRNA) na proteïen. Dit stel dat gene die volgorde van mRNA-molekules spesifiseer, wat weer die volgorde van proteïene spesifiseer. Omdat die inligting wat in DNS gestoor is so sentraal tot sellulêre funksie is, hou die sel die DNS beskerm en kopieer dit in die vorm van RNA. 'n Ensiem voeg een nukleotied by die mRNA-string vir elke nukleotied wat dit in die DNA-string lees. Die vertaling van hierdie inligting na 'n proteïen is meer kompleks omdat drie mRNA-nukleotiede ooreenstem met een aminosuur in die polipeptiedvolgorde.

Transkripsie: DNA na RNA

Transkripsie is die proses om 'n komplementêre RNA-kopie van 'n reeks DNA te skep. Beide RNA en DNA is nukleïensure, wat basispare nukleotiede gebruik as 'n komplementêre taal wat ensieme heen en weer van DNA na RNA kan omskakel. Tydens transkripsie word 'n DNS-volgorde gelees deur RNA-polimerase, wat 'n komplementêre, antiparallelle RNA-string produseer. Anders as DNA-replikasie, lei transkripsie tot 'n RNA-komplement wat die RNA-urasiel (U) vervang in alle gevalle waar die DNA-timien (T) sou voorkom. Transkripsie is die eerste stap in geenuitdrukking. Die stuk DNA wat in 'n RNA-molekule getranskribeer word, word 'n transkripsie genoem. Sommige transkripsies word as strukturele of regulerende RNA's gebruik, en ander kodeer een of meer proteïene. As die getranskribeerde geen 'n proteïen kodeer, is die resultaat van transkripsie boodskapper-RNA (mRNA), wat dan gebruik sal word om daardie proteïen in die proses van translasie te skep.

Vertaling: RNA na Proteïen

Translasie is die proses waardeur mRNA gedekodeer en vertaal word om 'n polipeptiedvolgorde te produseer, andersins bekend as 'n proteïen. Hierdie metode om proteïene te sintetiseer word deur die mRNA gerig en bewerkstellig met behulp van 'n ribosoom, 'n groot kompleks van ribosomale RNA's (rRNA's) en proteïene. In vertaling dekodeer 'n sel die mRNA’ se genetiese boodskap en stel die splinternuwe polipeptiedketting saam. Oordrag-RNA, of tRNA, vertaal die volgorde van kodons op die mRNA-string. Die hooffunksie van tRNA is om 'n vrye aminosuur van die sitoplasma na 'n ribosoom oor te dra, waar dit aan die groeiende polipeptiedketting geheg is. tRNA's gaan voort om aminosure by die groeiende einde van die polipeptiedketting te voeg totdat hulle 'n stopkodon op die mRNA bereik. Die ribosoom stel dan die voltooide proteïen in die sel vry.

DNA na proteïen: Hierdie interaktiewe wys die proses van DNA-kode wat van begin tot einde na 'n proteïen vertaal word!


11.2: 'n Oorsig van die Genetiese Kode - Biologie

Transkripsie, vertaling en genetiese kode

Inleiding
DNA stoor die genetiese inligting, hierdie inligting moet omgeskakel word in "produk" om die sellulêre funksie te verrig. Die proses word “die sentrale dogma” genoem, DNS word eers in boodskapper-RNA (mRNA) getranskribeer, dan word die proteïen gesintetiseer volgens die inligting oor mRNA. Op hierdie manier word die inligting van DNA na proteïen oorgedra en die proteïene is die "uitvoerende" molekules in selle.

RNA
RNA bevat 4 basisse: A, U, G en C, hulle kan met basisse van DNA (T, A, C en G, in daardie volgorde) paar. Daar is 4 klasse RNA: mRNA, oordrag-RNA (tRNA), ribosoom-RNA (rRNA) en klein RNA's insluitend snRNA, miRNA en ncRNA. Die mRNA-molekules is die "boodskapper" van DNA tot proteïen. Die rRNA en tRNA funksioneer albei in proteïensintese.

Transkripsie
Transkripsie is die proses waarin DNS omgeskakel word in 'n komplementêre RNA, wat deur RNA-polimerase gekataliseer word. Transkripsie word geïnisieer wanneer RNA-polimerasekompleks by die promotor saamvoeg. RNA-polimerase kataliseer die verlenging van die RNA terwyl die DNA-sjabloon afgewikkel en teruggewikkel word. Transkripsiekompleks reageer op spesifieke beëindigingsseine en breek uit, dit is die beëindiging van transkripsie.

RNA verwerking
RNA-verwerking sluit in: 5'-bedekking vir RNA-stabilisering en ribosoombindingsplyting vir die verwydering van intronvolgorde en 3'-poliadenilering vir die beskerming van mRNA teen 3'-eksonuklease, wat die halfleeftyd van mRNA verleng.

Genetiese kode
Van mRNA tot proteïen, die genetiese kode word op 'n deurlopende wyse gelees, daar is geen geen komma nie, hulle is nie-oorvleuelend, ondubbelsinnig, byna universeel met min uitsonderings. Baie kodes kan vir dieselfde aminosuur (degenerasie) kodeer. Daar is spesiale beginkodon (AUG) en drie stopkodons (UAA, UAG en UGA). In die derde posisie van die kodon is dit meer waarskynlik dat die nukleotied anders is, maar dit kodeer steeds vir dieselfde aminosuur (wobble).

Vertaling
Vertaling vereis tRNA's, wat aminosuur inbring en in lyn bring volgens die genetiese kode in mRNA. Vertaling sluit drie stappe in: Inisiasie: die ribosoom subeenheid bind aan 5' einde van mRNA. Verlenging: 'n inkomende aminoasiel-tRNA bind aan kodon by A-plek, peptiedbinding word gevorm tussen nuwe aminosuur en groeiende ketting. Die peptied beweeg een kodonposisie en maak gereed vir die volgende een. Stopkodons word nie deur enige tRNA herken nie.
Dit lei tot demontage van ribosome en vrystelling van polipeptied.

 • Konsepkaart om die vloeidiagram te wys van hoe genetiese inligting getranskribeer en vertaal word
 • Kleurvolle en vereenvoudigde figure om die proses van transkripsie te wys
 • Die aanvang van transkripsie is geanimeerd en maklik om te verstaan.
 • Al 64 genetiese kodes word in 'n tabel gegee
 • Gedetailleerde tRNA-struktuur en die paring daarvan met mRNA
 • Skematiese illustrasie van vertaalstappe
 • Sleutelbegrip word in 'n opsommingsdiagram getoon
 • DNA-sjabloon
 • Die proses
 • RNA polimerase kompleks
 • Inisiasie en promotor
 • Verlenging en beëindiging
 • Komponente benodig
 • tRNA
 • Inisiasie
 • Verlenging
 • Beëindiging
 • Post-vertalingswysiging

Sien al 24 lesse in Genetika, insluitend konsep tutoriale, probleemoefeninge en oneerlik blaaie:
Leer jouself genetika visueel binne 24 uur


3.2 Probleemtipes

3.2.1 Deterministiese, volledig waarneembare => enkeltoestand probleem

Agent weet presies watter toestand dit sal wees in oplossing is 'n volgorde.

3.2.2 Nie-waarneembare =>-konforme probleem

Agent het dalk geen idee waar dit is oplossing (indien enige) is 'n volgorde

3.2.3 Nie-deterministiese en/of gedeeltelik waarneembare => Gebeurlikheidsprobleem

 • Persepsies verskaf nuwe inligting oor huidige toestand
 • oplossing is 'n voorwaardelike plan of 'n beleid
 • dikwels interleave soektog, uitvoering

3.2.4 Onbekende toestandruimte => eksplorasieprobleem


Genetika Oorsig

Meiose is die vorming van gamete, en gamete bevat die genetiese inligting wat ouers aan die nageslag oordra. Boonop skep meiose genetiese variasie.

Verduideliking:

In meiose word sperm en eiers gevorm deur spermatogenese en oogenese onderskeidelik deur oösiete en spermatosiete te neem (diploïede, of met twee kopieë van dieselfde chromosoom, een van ma en een van pa) (in meer besonderhede onder) verdeel hulle, dus eindig jy met 4 gamete wat elkeen een susterchromatied het. Hierdie chromatiede is net gekondenseerde DNA en is ons gene.

Dit verhoog genetiese variasie en lei tot evolusionêre aanpasbaarheid omdat dit die kind toelaat om beide die ma en die pa se gene te hê sonder om 92 chromosome te hê (in die geval van mense).

In Meiose I gaan die sel deur soortgelyke stappe as mitose, behalwe dat die chromatiede in anafase I uitmekaar getrek word, word 'n hele chromosoom uitmekaar getrek. Dit skep twee selle. Ten slotte, daardie 2 selle se chromatiede word uitmekaar getrek in meiose II, wat lei tot 4 sperm met genetiese verskille wat gereed is om 'n baba te skep. Wat eiers betref, word 4 geskep maar net 1 oorleef omdat die eier oneweredig verdeel sodat die een eier wat oorleef die meeste voedingstowwe vir die baba het.

Antwoord:

Genetika gebruik waarskynlikheid om oorerwing te voorspel

Verduideliking:

Ons kan die basiese beginsels van waarskynlikheid gebruik om die waarskynlikheid te bepaal dat 'n nageslag 'n eienskap sal uitdruk. Een manier om dit te doen is die gebruik van punnet-blokkies, waar die genotipe vir elke ouer aan die linkerkant en die bokant van die vierkant geplaas word, soos hieronder gesien.

Ons sal dan die oorblywende blokkies invul deur een alleel/bydrae uit die ooreenstemmende ry en die tweede alleel/bydrae uit die ooreenstemmende kolom te neem. Ons sal eindig met twee letters in elk van die selle wat leeg is in die bostaande voorbeeld.

Dit sou ons resultaat wees:

Ons het vier vierkante en vier opsies. Omdat al vier ons opsies egter dieselfde is (YG), is die kans om 'n nageslag met die YG-fenotipe te hê 100%.

Hier is nog 'n voorbeeld van 'n genetika-waarskynlikheidsvraag oor Socratic.

Antwoord:

Dit is die studie van oorerflike eienskappe wat deur gene in 'n organisme 'n identiteit gegee word.

Verduideliking:

Genetika in eenvoudige terme is die studie van gene, oorerflike eienskappe en oorerflike variasies in organismes.

Genetika probeer ontrafel hoe gene verantwoordelik is vir die enkodering van die eienskappe wat ons in 'n organisme waarneem.

Daar is drie verskillende vlakke van genetika

Oordraagbare genetika wat basies bestudeer hoe die oorerflike eienskappe van die ouer oorgedra word. hier bestudeer ons die eienskappe oordrag op 'n enkelvoudige organisme vlak.

Molekulêre genetika wat die chemiese aard van die geen self bestudeer en kyk hoe die geen die genetiese inligting kodeer wat gerepliseer en dan deur die organisme in die vorm van proteïen gebruik word. hier kan ons selfs na dieselfde geen kyk oor verskillende spesies, individue en tipes organismes. (Voorbeeld kan die vergelyking van menslike en gis-RNA-polimerase-struktuur insluit)

Bevolkingsgenetika bestudeer die samestelling van die bevolking in een spesie met 'n groot aantal individue om die variasies in die spesie of genepoel te bestudeer. dit gee ons ook die idee oor hoe 'n spesie uit sy voorouers ontwikkel word.

Let wel:
Hierdie vlakke is nie uitgedien nie, daar kan verskillende tipes kategorieë wees soos vlieggenetika (gebaseer op organisme) waar wetenskaplikes oor vrugtevlieggenetika bestudeer wat in die bogenoemde drie kategorieë verdeel kan word.

Soms word genetika verdeel deur gebruik te maak van struktuur in verskillende gespesialiseerde velde van gene soos chromosomale genetika, waar jy oor genetika oor die chromosome bestudeer.Opsomming

 • Die genetiese kode bestaan ​​uit die volgorde van basisse in DNA of RNA.
 • Groepe van drie basisse vorm kodons, en elke kodon staan ​​vir een aminosuur (of begin of stop).
 • Die kodons word in volgorde na die beginkodon gelees totdat 'n stopkodon bereik word.
 • Die genetiese kode is universeel, ondubbelsinnig en oorbodig.

[Erkennings en lisensies]

Hierdie artikel is gelisensieer onder 'n CC BY-NC-SA 4.0 lisensie.

Let daarop dat die video(s) in hierdie les verskaf word onder 'n Standaard YouTube-lisensie.


Geenuitdrukking: Vertaling van die Genetiese Kode

Ribonukleotiedbasisse word as letters in die genetiese kode gebruik

Die genetiese kode word in lineêre vorm geskryf, met behulp van die ribonukleotiede wat mRNA-molekules as letters saamstel. Die ribonukleotiedvolgorde is afgelei van die komplementêre nukleotiedbasisse in die DNA-sjabloonstring. Daarom is die nukleotiedvolgorde presies dieselfde as die DNA-koderende string. Elke genetiese kode bestaan ​​uit drie ribonukleotiedletters, dus na verwys as 'n drielingkode. As sodanig is 'n genetiese kode 'n drielingkode waarin 'n volgorde van drie basisse nodig is om een ​​aminosuur te spesifiseer. Die genetiese kode vertaal die RNA-volgordes in die aminosuurvolgorde (Fig. 4.17). Elke groep van drie ribonukleotiede, wat 'n kodon genoem word, spesifiseer een aminosuur. Hierdie kodes is ondubbelsinnig, aangesien elke drieling slegs 'n enkele aminosuur spesifiseer. Dus, 'n mens sou dink dat 'n kodon ten minste drie basisse lank sou wees. Met drie basisse is daar 4 3 = 64 kodons, wat meer as genoeg is om die 20 aminosure te enkodeer. Daarom is die genetiese kode gedegenereer, wat beteken meer as een drieling kan dieselfde aminosuur kodeer. Elke aminosuur kan meer as een kodon hê, maar geen kodon kan meer as een aminosuur kodeer nie. Verder is die genetiese kode universeel, aangesien die kode deur alle virusse, prokariote, archaea en eukariote gebruik kan word.

Fig. 4.17. Vloeidiagram wat die sentrale dogma van biologie demonstreer waarin DNA na mRNA getranskribeer word, wat dan in 'n aminosuurvolgorde van 'n proteïen vertaal word.


Wat sou die basisvolgorde van RNA wees nadat transkripsie plaasgevind het?

Voltooi al drie dele en beantwoord alle vrae. Onthou om Punnett Square in te draai vir Deel 2.

Deel 1: Genetika – Van gene tot proteïene, mutasies (Hoofstuk 10)

Oorsig: Genetiese inligting in DNA word na RNA getranskribeer en dan in die aminosuurvolgorde van 'n Proteïen vertaal.

A) Stap 1 - Transkripsie: Tydens die proses van transkripsie word die inligting in die DNA-kodons van 'n geen na RNA getranskribeer.

Veronderstel dat geen X die DNA-basisvolgorde 3'-TACCCTTTAGTAGCCACT-5' het.

Vraag: Wat sou die basisvolgorde van RNA wees nadat transkripsie plaasgevind het? Gee dit in.

(In hierdie spesifieke voorbeeld, aanvaar dat die RNA-produk nie verwerking vereis om mRNA te word nie. Met ander woorde, die getranskribeerde RNA word die mRNA-volgorde.)

B) Stap 2 - Translasie: Tydens proteïensintese by die ribosoom word die basisvolgorde van die mRNA-kodons na die aminosuurvolgorde van 'n proteïen vertaal.

Vraag: Gebruik die mRNA wat jy hierbo getranskribeer het, gebruik die genetiese kodetabel om die resulterende aminosuurvolgorde te bepaal? Gee dit in.

En, gee die antwoord op hierdie vrae in:

Wat is die betekenis van die eerste en laaste kodons? Watter betekenis het hierdie kodons vir proteïensintese?

C) Mutasies: 'n Mutasie word gedefinieer as 'n verandering in die basisvolgorde van DNA. Dit kan byvoorbeeld as 'n "fout" in DNA-replikasie voorkom.

Gestel dat twee mutante DNA-volgordes tydens DNA-replikasie geproduseer word soos hieronder getoon.

Vir die 2 gemuteerde DNA-volgordes sal jy ondersoek hoe hierdie veranderinge die volgorde van aminosure in 'n proteïen kan beïnvloed.

Vraag: Vir elk van die twee sal jy eers die mRNA moet transkribeer, en dan die genetiese kodetabel gebruik om die aminosuurvolgorde te bepaal.

Draai dit in en meld of die proteïenvolgorde vir elkeen verander.

Vraag: Verduidelik dan hoekom 'n verandering in aminosuurvolgorde proteïenfunksie kan beïnvloed. Gee jou antwoord in.

Hier is die oorspronklike volgorde, gevolg deur twee gemuteerde rye, 1 en 2:

Oorspronklike volgorde 3'- TACCCTTTAGTAGCCACT-5'

Gemuteerde volgorde 1) 3'-TACGCTTTAGTAGCCATT-5'

Gemuteerde volgorde 2) 3'-TAACCTTTACTAGGCACT-5'.

Deel 2: Oorerwing van eienskappe of genetiese afwykings (Hoofstuk 12)

Bob en Sally het onlangs getrou. Toe hulle besluit om 'n gesin te beplan, vind beide Sally en Bob uit dat hulle albei heterosigoties is vir sistiese fibrose, maar nie een van hulle het simptome van die afwyking nie.

Stel 'n Punnett-plein vir sistiese fibrose op en voltooi dit vir hierdie paartjie se draai in die Punnett-vierkant.

Wanneer die Punnett-vierkant gedoen word, is C = normale alleel en c = alleel vir sistiese fibrose.

Let wel: Jy kan die Table-funksie in MS Word gebruik om 'n Punnett Square te skep en in te vul.

Gebaseer op die Punnett-vierkant, bereken kanse (persentasies) vir 'n gesonde kind (nie 'n draer nie), 'n kind wat 'n draer is vir die sistiese fibrose-eienskap, en 'n kind met sistiese fibrose? Gee hierdie persentasies in.

Deel 3: Seldeling, geslagtelike voortplanting en genetiese veranderlikheid (Hoofstuk 11)

Eukariotiese selle kan deur mitose of meiose verdeel. By mense produseer mitose nuwe selle vir groei en herstel meiose produseer geslagselle (gamete) wat sperm en eiers genoem word.

Alhoewel mutasies die uiteindelike bron van genetiese veranderlikheid is, kan beide meiose en seksuele voortplanting ook bydra tot nuwe genetiese kombinasies in nageslag.

Vraag: Hoe produseer beide meiose en seksuele voortplanting (bevrugting) nageslag wat geneties van die ouers verskil? Maak seker dat jy praat oor stappe in meiose wat veranderlikheid verhoog, sowel as die proses van bevrugting.

Voltooi Punnett Square en antwoorde op alle vrae. Deel 1, 2 en 3 jammer ouens ek weet nie eers wat dit is nie help my asseblief ek word mal

© BrainMass Inc. brainmass.com 4 Maart 2021, 21:35 ad1c9bdddf
https://brainmass.com/biology/genetics/what-would-be-the-base-sequence-of-rna-after-transcription-occurs-256349

Oplossingvoorskou

Vraag: Veronderstel dat geen X die DNA-basisvolgorde 3'-TACCCTTTAGTAGCCACT-5' het. Wat sou die basisvolgorde van RNA wees nadat transkripsie plaasgevind het? Gee dit in.

Reaksie: Transkripsie gaan van 5' na 3' in die nuwe string RNA. Daarom is hierdie DNS-stuk reeds in die korrekte oriëntasie om die probleem maklik te maak om te doen. Ons pas net 'n nuwe string RNA aan, en maak seker dat ons aandag gee aan basisparingsreëls.

Dis so eenvoudig. Onthou net die basisparingsreëls (GC en AT), verwag dat daar geen T in RNA is nie. U (uracil) is daar in plaas van T (timien). Dus, die basispaar AU moet vir RNA oorweeg word.

Vraag: Gebruik die mRNA wat jy hierbo getranskribeer het, gebruik die genetiese kodetabel om die resulterende aminosuurvolgorde te bepaal?

Reaksie: Om hierdie mRNA-volgorde te vertaal, moet ons die "Genetiese Kode" tabel gebruik. Soek die drielingkodons van die mRNA direk op die grafiek op.

Eerstens kan dit nuttig wees om die volgorde in drieling te verdeel, sodat jy hulle makliker kan sien. Dit maak dit makliker om hulle op die grafiek na te soek.

Hier is die korrekte aminosuurvolgorde wat deur die mRNA-volgorde hierbo voorgestel word.

Onthou, aangesien UGA 'n stopkodon is, kodeer dit vir niks en die aminosuurvolgorde eindig by die vertaling van CGG.

Vraag: Wat is die betekenis van die eerste en laaste kodons? Watter betekenis het hierdie kodons vir proteïensintese?

Reaksie: Die eerste kodon is die inisieerderkodon. Alle proteïenvertalings begin met metionien. Die laaste kodon, soos reeds genoem, is 'n stopkodon. Dit beëindig die vertaalproses.

Vraag: Veronderstel dat twee mutante DNA-volgordes tydens DNA-replikasie geproduseer word soos hieronder getoon. Vir die .

Opsomming van die oplossing

Basisvolgorde van RNA nadat transkripsie plaasgevind het, word bepaal. Hierdie oplossing bestaan ​​uit ongeveer 866 woorde.


Kyk die video: A DETAILED REVIEW OF THE XIAOMI REDMI 5 IS A GREAT BUDGET SMARTPHONE (Oktober 2022).